A fost aprobata lansarea celui de-al doilea apel pentru grupul vulnerabil "copii"

Luni, 4 Februarie 2019

A fost aprobat─â lansarea apelului cu num─ârul 2 pentru grupul vulnerabil „copii” în cadrul O.S. 8.3 C, atât la nivel na╚Ťional cât ╚Öi în zona de Investi╚Ťie Teritorial─â Integrat─â Delta Dun─ârii, „Ghidul Solicitantului – Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C,Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de s─ân─âtate ╚Öi sociale, Prioritatea de Investi╚Ťii 8.1 - Investi┼úiile în infrastructurile sanitare ╚Öi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na╚Ťional, regional ╚Öi local, reducând inegalit─â╚Ťile în ceea ce prive╚Öte starea de s─ân─âtate ╚Öi promovând incluziunea social─â prin îmbun─ât─â╚Ťirea accesului la serviciile sociale, culturale ╚Öi de recreare, precum ╚Öi trecerea de la serviciile institu╚Ťionale la serviciile prestate de colectivit─â╚Ťile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cre╚Öterea gradului de acoperire cu servicii sociale” a fost aprobat ast─âzi, 01.02.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, interimar, ╚Öi va fi publicat în site-ul programului.

Documentul con╚Ťine informa╚Ťiile specifice necesare în vederea lans─ârii apelului de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul electronic - aplica╚Ťia MY SMIS.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de aproximativ o lun─â de la data public─ârii Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finan╚Ťare o perioad─â de patru luni.

Apelul este de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat pe lista de centre de plasament ce urmeaz─â s─â fie închise elaborat─â de Autoritatea Na╚Ťional─â pentru Protec╚Ťia Drepturilor Copilului ╚Öi Adop╚Ťie (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.