A fost aprobat Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor si verificarea calitatii lucrarilor executate

Joi, 13 Septembrie 2018

Guvernul a aprobat ast─âzi, 13 septembrie, la propunerea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ┼či expertizare tehnic─â de calitate a proiectelor, a execu┼úiei lucr─ârilor ┼či a construc┼úiilor.

Forma actual─â a Regulamentului cuprinde prevederi referitoare la atestarea tehnico-profesional─â a verificatorilor de proiecte, exper╚Ťilor tehnici ┼či responsabililor tehnici cu execu┼úia, precum ┼či confirmarea periodic─â a exercit─ârii dreptului de practic─â al acestora. De asemenea, actul normativ stabile╚Öte ╚Öi detaliaz─â obiectivele, con┼úinutul ┼či modul de exercitare a activit─â┼úilor de verificare ┼či expertizare tehnic─â de calitate a proiectelor, a execu┼úiei lucr─ârilor ┼či a construc┼úiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii.

Modific─ârile aprobate ast─âzi reglementeaz─â activitatea de atestare/autorizare ┼či exercitare a dreptului de practic─â al speciali╚Ötilor cu activitate în construc╚Ťii (verificatori de proiecte, exper┼úi tehnici, responsabili tehnici cu execu┼úia ┼či dirigin┼úi de ┼čantier):

• tipurile de activit─â╚Ťi desf─â╚Öurate de speciali┼čtii cu activitate în construc┼úii atesta┼úi de MDRAP ┼či autoriza┼úi de Inspectoratul de Stat în Construc┼úii (ISC), pentru realizarea ┼či exploatarea unor construc┼úii de calitate corespunz─âtoare, în scopul protej─ârii vie┼úii oamenilor, a bunurilor acestora, a societ─â┼úii ┼či a mediului înconjur─âtor;

• forma juridic─â prin care î┼či pot desf─â┼čura activitatea speciali┼čtii atesta╚Ťi/autoriza╚Ťi;

• principalele atribu╚Ťii ╚Öi obliga╚Ťii ale speciali╚Ötilor cu activitate în construc╚Ťii;

• rolul ISC ╚Öi al structurilor de control din institu╚Ťiile cu atribu╚Ťii în domeniul ap─âr─ârii, ordinii publice ╚Öi siguran╚Ťei na╚Ťionale, în cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici;

• aplicarea sanc╚Ťiunilor directe ╚Öi complementare (suspendarea/ anularea certificatului de atestare sau de autorizare), ca urmare a controlului efectuat de ISC;

• instituirea obligativit─â┼úii înfiin┼ú─ârii ╚Öi actualiz─ârii periodice a registrelor electronice de eviden┼ú─â a speciali┼čtilor cu activitate în construc┼úii atesta┼úi/autoriza┼úi, gestionate de MDRAP ┼či ISC;

• aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 10/1995, prin precizarea modalit─â┼úii de confirmare periodic─â a dreptului de practic─â, ┼úinând cont c─â acesta se acord─â prin atestare/autorizare pe o durat─â nelimitat─â, competen╚Ťele dobândite validându-se periodic din 5 în 5 ani, prin verificarea îndeplinirii cerin╚Ťelor ini┼úiale de atestare/autorizare, mai pu╚Ťin examinarea prin testarea cuno╚Ötin╚Ťelor;

• reglementarea cuantumului indemniza┼úiei de participare a speciali┼čtilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contesta╚Ťii pentru atestarea tehnico-profesional─â a verificatorilor de proiecte ┼či a exper┼úilor tehnici, al╚Ťii decât personalul de specialitate al MDRAP;

• modul de exercitare de c─âtre speciali╚Ötii în construc╚Ťii a func╚Ťiilor pe care le pot desf─â╚Öura în sistemul calit─â╚Ťii în construc╚Ťii; pentru a putea trata cu profesionalism ╚Öi impar╚Ťialitate fiecare situa╚Ťie întâlnit─â în cadrul procesului de realizare ╚Öi implementare a unui proiect de construc╚Ťii, ace┼čtia nu pot îndeplini simultan func╚Ťia de verificator de proiecte ╚Öi de expert tehnic (în faza de elaborare a documenta╚Ťiei tehnice) sau diriginte de ╚Öantier ╚Öi responsabil tehnic cu execu╚Ťia (în faza de execu╚Ťie efectiv─â).