POCA: Peste 25 de milioane de euro pentru reformarea sistemului românesc de achiziții publice

Miercuri, 10 Iulie 2019

Un important contract de finanţare, în valoare totală de peste 25 de milioane de euro, a fost semnat astăzi, 10 iulie, de viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, împreună cu președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș, și ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici.

"Am toată încrederea că acest proiect va contribui la reformarea sistemului românesc de achiziții publice și sper că finanțarea obținută prin Programul Operațional Capacitate Administrativă gestionat de MDRAP ne va ajuta să avem o legislație mai bună în domeniu, achiziții publice mai eficiente și mai transparente" - a declarat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Proiectul „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacitații administrative a ANAP și a autorităților contractante” vizează:

1. Realizarea unui studiu de evaluare a sistemului achizițiilor publice din România

2. Consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competențelor și cunoștințelor personalului din domeniul achiziţiilor

3. Înființarea a 3 unități pilot de achiziții centralizate la nivel local: județ, municipiu și ADI-Asociații de Dezvoltare Intercomunitară

4. Sprijin din partea experților Băncii Mondiale pentru 160 de autorități contractante în elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru 3 tipuri de proceduri

5. Suport pentru consolidarea reformei controlului ex-ante asigurat de Experți ai Băncii Europene de Investiții (BEI) astfel încât acesta să se desfășoare conform Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice (SNAP);

6. Dezvoltarea a două aplicații informatice la nivelul ANAP: un modul pentru realizarea screening-ului legislativ și altul pentru asigurarea transparenței proiectelor de acte normative;

7. Crearea unui mecanism eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice, care va putea oferi informaţii relevante pentru monitorizarea pieţei achiziţiilor publice.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și va fi derulat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) în parteneriat Institutul Național de Administraţie (INA).

Valoarea totală a proiectului este de 119.971.468,35 lei (peste 25 mil. euro), din care 104.536.167,55 lei (peste 22 mil. euro) reprezintă finanțare nerambursabilă din POCA.

* * *

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului pot obține finanțare autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar. Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul este structurat pe 3 axe prioritare: • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%); • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente - 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%); • Asistență tehnică - 39,11 de milioane de euro (7,07%).