660 de noi comune vor fi cadastrate in Romania

Joi, 17 Ianuarie 2019

În anul 2018, Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) a accesat fonduri europene pentru lucr─âri de cadastru general, urmând ca 660 de comune din România s─â fie cadastrate. Num─ârul imobilelor înregistrate prin Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â 2015-2023 (PNCCF) a ajuns la peste 1.165.000 ╚Öi, tot anul trecut, ANCPI a eliberat online cel mai mare num─âr de extrase de carte funciar─â, aproape 500.000.

ANCPI a înregistrat, în 2018, peste 500.000 de imobile, cu peste 31% mai multe fa╚Ť─â de 2017. Prin PNCCF, program sus╚Ťinut de Guvernul României, toate propriet─â╚Ťile sunt înregistrate gratuit pentru cet─â╚Ťeni în Sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â. Lucr─ârile de înregistrare sistematic─â derulate în cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de prim─ârii, la nivelul întregii unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finan╚Ťat din venituri proprii ale ANCPI ╚Öi fonduri europene.

La finalul anului 2018, din totalul de 3.181 UAT- uri din România, 59 de comune din 21 de jude╚Ťe erau cadastrate în propor╚Ťie de sut─â la sut─â, având o suprafa╚Ť─â de peste 800.000 de hectare.

La 31.12.2018 erau în derulare lucr─âri de înregistrare a imobilelor în 2.398 de UAT- uri, cu o suprafa╚Ť─â de peste 5.000.000 de ha.

Din totalul de 9,57 de milioane de hectare de teren agricol care beneficiaz─â de subven╚Ťii APIA, au fost înregistrate 3,72 de milioane de hectare (39%) ╚Öi sunt în curs de contractare lucr─âri de înregistrare sistematic─â pentru înc─â aproximativ 4,10 milioane de ha (43%), cu termen de finalizare sfâr╚Öitul anului 2019, ceea ce reprezint─â aproximativ 82% din totalul suprafe╚Ťei subven╚Ťionate de APIA.

ANCPI a majorat, în 2018, suma pe care fiecare prim─ârie o poate accesa la 155.000 de lei (comparativ cu 150.000 lei, în 2017 ┼či 135.000 lei, în 2016). Ca urmare, au fost semnate 2.131 de contracte de prest─âri servicii între prim─ârii ╚Öi persoane fizice sau juridice autorizate s─â execute lucr─âri de înregistrare sistematic─â.

Tot din 2018, ANCPI a oferit edililor posibilitatea cofinan╚Ť─ârii lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â a propriet─â╚Ťilor. Astfel, pe lâng─â sumele primite prin PNCCF, prim─âriile pot contribui cu bani din bugetul propriu pentru a contracta firme pentru realizarea lucr─ârilor de cadastru. Pân─â în prezent, 39 de UAT - uri din 20 de jude╚Ťe ╚Öi-au manifestat inten╚Ťia de a începe lucr─âri de înregistrare sistematic─â a imobilelor, în sistem de cofinan╚Ťare. Implementarea PNCCF este cuprins─â în Programul de Guvernare, la Capitolul Administra╚Ťie Public─â, una dintre m─âsuri fiind cre╚Öterea procentului de locuin╚Ťe cadastrate ╚Öi înregistrate de la 40%, la 80%. La finalul anului 2018, în Sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â erau înregistrate 7.336.384 de locuin╚Ťe, 84% din num─ârul estimat de 8.707.608, conform Institutului Na╚Ťional de Statistic─â.

De trei ori mai multe extrase de carte funciar─â, eliberate online Aproximativ 500.000 de extrase de carte funciar─â au fost eliberate, în 2018, pe platforma epay.ancpi.ro. Num─ârul documentelor eliberate online, anul trecut, a fost de peste trei ori mai mare fa╚Ť─â de cel înregistrat în anul 2017 (125.434 de extrase de carte funciar─â). Documentele, care sunt acceptate în prezent de 18 institu╚Ťii bancare ╚Öi nebancare, pot fi ob╚Ťinute în doar câteva minute. Extrasul de carte funciar─â pentru informare eliberat online de platforma http://epay.ancpi.ro cost─â 20 de lei. Pe site-ul ANCPI g─âsi╚Ťi ╚Öi lista institu╚Ťiilor care accept─â extrasul de carte funciar─â eliberat online.

Tot anul trecut, ANCPI a modificat legisla╚Ťia pentru a permite contractarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â în zonele de deal, ╚Öes sau munte, prin majorarea sumei decontat─â de ANCPI pentru aceste lucr─âri, propor╚Ťional cu gradul de dificultate al terenurilor (conform O.U.G. nr 31/2018 pentru modificarea ╚Öi completarea Legii cadastrului ╚Öi a publicit─â╚Ťii imobiliare nr. 7/1996), aceasta fiind cuprins─â între 60 ╚Öi 132 de lei.

Totodat─â, ANCPI a accesat fonduri europene prin Proiectul major „Cre╚Öterea gradului de acoperire ╚Öi de incluziune a sistemului de înregistrare a propriet─â╚Ťilor în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritar─â 11 din POR 2014-20. Proiectul, al c─ârui beneficiar este ANCPI, finan╚Ťeaz─â lucr─âri de înregistrare sistematic─â, în 660 de UAT - uri din mediul rural. Astfel, în 2018, au fost începute procedurile de achizi╚Ťie a serviciilor de înregistrare sistematic─â în 194 UAT- uri din cele 660 selectate. În cursul anului trecut nivelul de absorb╚Ťie a fost de peste 87 de milioane de lei, cu peste 74% mai mult fa╚Ť─â de suma prev─âzut─â pentru rambursare.