33 de milioane de euro pentru infrastructura medicala, sociala si rutiera din judetul Arges

Luni, 8 Aprilie 2019

Cinci contracte de finanĊ£are cu fonduri europene, în valoare de aproximativ 33 de milioane de euro, au fost semnate astăzi, 8 aprilie, pentru judeĊ£ul ArgeĊŸ, de către viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale ĊŸi administraĊ£iei publice.

Proiectele semnate astăzi, ca ĊŸi celelalte finanĊ£ate de Ministerul Dezvoltării Regionale ĊŸi AdministraĊ£iei Publice (MDRAP), au ca obiective principale nevoile cetăĊ£enilor ĊŸi dreptul acestora de a beneficia de condiĊ£ii decente de viaĊ£Äƒ, de drumuri sigure ĊŸi de asistenĊ£Äƒ medicală ĊŸi socială, modernă ĊŸi eficientă! Ne-am asumat prin Programul de Guvernare 2018-2020 că toate investiĊ£iile pe care le vom face vor Ċ£ine cont de cerinĊ£ele comunităĊ£ilor locale ĊŸi ne Ċ£inem de cuvânt!”, a afirmat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu.

Proiectele sunt finanĊ£ate prin Programul OperaĊ£ional Regional (POR) 2014-2020 ĊŸi au în vedere:

  • modernizarea DJ 503 limita judeĊ£ului DâmboviĊ£a – Slobozia – Rociu – Oarja – Căteasca (pe o lungime de 42,46 km);
  • creĊŸterea mobilităĊ£ii urbane în municipiul Curtea de ArgeĊŸ, prin dezvoltarea unui sistem modern integrat, accesibil ĊŸi durabil (8,3 km de străzi modernizate ĊŸi 4 km de piste pentru cicliĊŸti);
  • extinderea, dotarea ĊŸi amenajarea UnităĊ£ii de Primiri UrgenĊ£e din cadrul Spitalului JudeĊ£ean de UrgenĊ£Äƒ PiteĊŸti;
  • dezvoltarea unui complex de 4 locuinĊ£e protejate ĊŸi înfiinĊ£area unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităĊ£i, în comuna Ciofrângeni;
  • reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a cinci clădiri rezidenĊ£iale din oraĊŸul Topoloveni.

Până în prezent, MDRAP a asigurat, în judeĊ£ul ArgeĊŸ, finanĊ£Äƒri de peste 2 miliarde de lei, prin toate programele pe care le coordonează. Dintre acestea, prin POR sunt finanĊ£ate 48 de proiecte (în valoare totală de aproximativ 800 de milioane de lei), iar 232 de obiective (în valoare totală de peste un miliard de lei) sunt realizate prin Programul NaĊ£ional de Dezvoltare Locală (PNDL).