Comunicare 

 

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2019 (publicat: 13.05.2019)

 1. Bugetul de stat
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiect ''Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA,  cod SIPOCA 39''
 4. Proiect ''Calitate,Standarde,performanta-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP''' - cod SIPOCA 47
 5. Proiect ''Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu'' - cod SIPOCA 50
 6. Proiect ''Instrumente de sisematizare a legislatiei, de monitorizare si de evaluare in administratia publica'', cod SIPOCA 59
 7. Proiect ''Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica'' - cod SIPOCA 61
 8. Proiect ''Consolidarea capacitatii de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in renovarea fondului contruit national din perspectiva eficientei energetice si a riscului seismic'', cod SIPOCA 606
 9. Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria
 10. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
 11. Asistenţă Tehnică Programul INTERREG V-A Romania - Bulgaria
 12. Asistenţă Tehnică Programul Romania-Republica Moldova 2014-2020
 13. Asistenţă Tehnică Programul Romania-Ucraina 2014-2020
 14. INTERREG EUROPE
 15. Programul Operational Comun ''Bazinul Mării Negre 2014-2020''
 16. Proiect ''Coordonarea Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)''
 17. Asistenta Tehnica in cadrul Programului Transnational Dunarea
 18. Poriectul Danube Strategy Point
 19. Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2018 (publicat: 03.05.2018)

 1. Bugetul de stat
 2. Venituri proprii
 3. Programul Operațional Regional
 4. Proiect ''Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA'' -  cod SIPOCA 39 / Proiect Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA'' - cod SIPOCA 38
 5. Proiect ''Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local'' - cod SIPOCA 9
 6. Proiect ''Consolidarea implementarii standardelor de control inter managerial la nivel central si local'' - SIPOCA 34
 7. Proiect ''Calitate,Standarde,performanta-premisele unui management eficient la nivelul MDRAPFE''' - cod SIPOCA 47
 8. Proiect ''Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu'' - cod SIPOCA 50
 9. Proiect ''Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica'' - cod SIPOCA 61
 10. Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria
 11. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
 12. Asistenţă Tehnică Programul INTERREG V-A Romania - Bulgaria
 13. Asistenţă Tehnică Programul Romania-Republica Moldova 2014-2020
 14. INTERREG EUROPE
 15. Programul de cooperare URBACT III 2014-2020
 16. Bugetul de Asistență Tehnică al Programului Operational Comun ''Bazinul Mării Negre 2014-2020''
 17. Proiect ''Coordonarea Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)''
 18. Asistenta Tehnica in cadrul Programului Transnational Dunarea
 19. Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2017 (publicat: 14.11.2017)

 1. Programul de Cooperare Elvetiano-Roman (PCER) Fondul de actiune privind energia durabila (SEAF)
 2. Programul  de Cooperare Elvetiano-roman (PCER) Fondul de Asistenta Tehnica (TAFA)
 3. Programul Fondul pentru Asistenta tehnica (AT) Mecanismul financiar SEE si Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
 4. Programul Fondul pentru Securitate Interna 2014-2020 (FSI) Asistenta Tehnica
 5. Proiect Comunicarea fondurilor ESI în noua perioada de programare
 6. Proiect Implementarea Planului de Evaluare a POAT 2014-2020
 7. Proiect Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare pentru membri, observatori si invitati ai Comitetului de Monitorizare POCU
 8. Proiect Asistenta Tehnica pentru Sustinerea Capacitatii de Evaluare
 9. Proiect Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
 10. Proiect Implementarea Planului de Evaluare POC 2014-2020
 11. Proiect Implemntarea Planului de Evaluare POIM 2014-2020
 12. Proiect Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat
 13. Proiect Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
 14. Proiect Ziua Europei
 15. Proiecte orizontale Finantate din Programul Operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - Asistenta Tehnica 2014-2020
 16. Proiecte de Infratire Institutionala si Asistenta Tehnica
 17. Proiecte oizontale Finantate din Programul Operational Capital Uman - Asistenta Tehnica 2014-2020
 18. Proiecte orizontale finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2016

PAAP 2016 - valabil in noiembrie 2016 (publicat: 22.02.2017)

 1. Buget de stat
 2. Venituri proprii
 3. AM POR
 4. Proiectul Școala - o alternativă pentru o viață mai bună
 5. Proiect Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA
 6. Proiect Coordonarea Domeniului Prioritar 3 al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
 7. Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 8. Contractul de Grant 2009/213-363 and 2009/213-393 (finanţarea STC PO Marea Neagră) - Secţiunea X
 9. Asistenţă Tehnică a Programului Operational Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”
 10. Asistenţă Tehnică a Programului Operational Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”
 11. Asistenţă tehnică Programul de cooperare transfrontalieră (ENI) Romania – Ucraina
 12. Asistenţă tehnică Programul de cooperare transfrontalieră (ENI) Romania - Republica Moldova
 13. Asistenţă Tehnică Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria
 14. Asistenta Tehnica in cadrul Programului Transnational Dunarea
 15. Programul INTERREG - IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
 16. Asistenţă tehnică Programul de cooperare transfrontalieră (ENPI) Romania - Ucraina - Republica Moldova
 17. INTERREG EUROPE
 18. Asistenţă tehnică Programul Interreg V-A România - Ungaria
 19. Asistenta Tehnica in cadrul Programului de cooperare URBACT III
 20. Proiectul „Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spațiale” – MARSPLAN-BS

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2015

 1. Buget de stat
 2. Venituri proprii
 3. AM POR
 4. Asistenţă Tehnică Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria 2007-2013
 5. Asistenţă Tehnică Programul de Cooperare Transnaţională Ungaria-România 2007-2013
 6. Asistenţă Tehnică Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră (IPA CBC) România-Republica Serbia
 7. Asistenţă Tehnică Programul Operaţional de Cooperare Bazinul Mării Negre
 8. Asistenţă Tehnică Programul de Cooperare Transfrontalieră (ENPI) România-Ucraina-Republica Moldova
 9. Asistenţă Tehnică Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 10. Asistenţă Tehnică Programe finanţate din FEDR
 11. Asistenţă Tehnica Programe finanţate din FSE
 12. AM PODCA
 13. Programe finanţate din FSE
 14. Finanţarea STC PO Marea Neagră
 15. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP România)
 16. Programul Strategia Uniunii Europene în regiunea Dunării (SUERD)
 17. Programul de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 18. Proiectul Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficienţă în administraţia locală din România
 19. Proiectul BUILD UP Skills QualiShell - Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă a clădirilor
 20. Proiectul Concerted Action supporting transposition and implementation of Directive 2002-91-EC of the European Parliament and of the Council and its proposed recast
 21. Direcţia Generală Avizare, Contencios, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social
 22. Serviciul Anticorupţie

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2014

 1. Buget de stat - actualizat la 24-06-2014 
 2. Venituri proprii
 3. AM POR
 4. Asistenţă Tehnică - Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013
 5. Asistenţă tehnică - Programul de cooperare transfrontalieră (ENPI)  Romania - Ucraina - Republica Moldova
 6. Asistenţă Tehnică - Programul de Cooperare Transnationala  Sud Estul Europei
 7. Asistenţă tehnică - Programul Operaţional de Cooperare Bazinul Mării Negre
 8. Contractul de Grant 2009/213-363 and 2009/213-393 (finanţarea STC PO Marea Neagră)
 9. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP România)
 10. Asistenţă tehnică- Programe finanţate FSE
 11. AM PO DCA
 12. Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 13. Proiectul ''Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficientă în administratia locală din România''
 14. Proiecte implementate la nivelul serviciului anticoruptie

Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul bugetar 2013

 1. Buget de stat
 2. Venituri proprii
 3. AM POR
 4. Asistenţă Tehnică - Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013
 5. Asistenţă tehnică - Programul IPA de cooperare transfrontaliera (IPA CBC) Romania - Republica Serbia
 6. Asistenţă tehnică - Programul de cooperare transfrontalieră (ENPI)  Romania - Ucraina - Republica Moldova
 7. Asistenţă tehnică - Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania
 8. Asistenţă Tehnică - Programul de Cooperare Transnationala  Sud Estul Europei
 9. Asistenţă tehnică - Programul Operaţional de Cooperare Bazinul Mării Negre
 10. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP România)
 11. Asistenţă tehnică - Programul Operaţional de Cooperare Bazinul Mării Negre
 12. Asistenţă tehnică- Programe finanţate FEDR
 13. Asistenţă tehnică- Programe finanţate FSE
 14. Proiectul ''Abordare strategică în domeniul anticorupţiei la nivelul MDRAP''
 15. Programe finanţate FSE
 16. Programul ''Strategia Uniunii Europene in Regiunea Dunarii (SUERD)''
 17. AM PO DCA
 18. Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 19. Proiectul ''Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficientă în administratia locală din România''
Actualizat Luni, 13 Mai 2019