APEL DE CANDIDATURI
pentru institutionalizarea Premiului European pentru Energie în România

Termen limită de depunere: 20 iulie, ora 14.30

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a prelungit până la data de 20 iulie 2015, ora 14:30 (ora depunerii) termenul de depunere a candidaturii în cadrul apelului pentru selectarea organizației care va implementa, la nivel național, conceptele și procedurile aferente instrumentului „Premiul European pentru Energie”.

Vezi comunicatul de presa

Apelul a fost lansat în data de 4 mai 2015, în cadrul proiectului „Instituționalizarea Premiului European pentru Energie în România”, finanțat prin Programul de cooperare elvețiano-român, Aria de concentrare 4 „Îmbunatățirea mediului înconjurător.

PROCEDURA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Dosarul de candidatura va fi transmis în format electronic (pdf) la adresele de email vali.baciu@a.mdrap.ro sau dpfbl@a.mdrap.ro și va fi depus în original la Registratura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București, ROMÂNIA, 050741-RO.

Plicul trebuie să aibă clar menționat, pe una din fețele exterioare:
Organismul Intermediar – Programul de cooperare elvețiano-român.

Termenul de depunere a candidaturilor  fost prelungit până la data de 20 iulie 2015, ora 14:30 (ora depunerii).

SOLICITARI DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Întrebari cu privire la clarificarea anumitor aspecte legate de apelul de candidaturi pot fi solicitate pe adresele de email: vali.baciu@a.mdrap.ro sau dpfbl@a.mdrap.ro, pâna la data de 16 iunie 2015. Răspunsuri la întrebări/cererile de clarificare vor fi trimise solicitanților și publicate pe http://www.dpfbl.mdrap.ro/programul_de_cooperare_elvetiano_roman_ro.html.

CONTACT
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
Organism Intermediar MDRAP
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Direcţia Generală Administraţie Publică
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti
vali.baciu@a.mdrap.ro sau dpfb@a.mdrap.ro
Tel/Fax: +40 21 314 81 99

DOCUMENTE
Atenție: primează varianta în limba engleză!

În limba engleza 

În limba română

Actualizat Miercuri, 1 Iulie 2015