Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, având sediul în Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure?ti, cod postal 050706, titular al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalier? România-Republica Serbia, anun?? publicul interesat asupra emiterii deciziei etapei de încadrare conform c?reia Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalier? România-Republica Serbia nu necesit? evaluare de mediu ?i urmeaz? a fi supus procedurii de adoptare f?r? aviz de mediu. Motivele care au stat la baza emiterii deciziei pot fi consulate pe site-ul Ministerului Mediului, la sec?iunea special creat? pentru aceast? procedur? de evaluare de mediu, link: http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-de-mediu-pentru-strategii-planuri-programe/.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le poate trimite în scris la sediul Ministerului Mediului, Bvd. Libert??ii nr. 12, Sector 5, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestui anun?.

Publicat Vineri, 2 Noiembrie 2018