PREZENTAREA GENERAL─é A DOMENIULUI

Administra┼úia public─â, prin autorit─â┼úile sale de la nivel central ╚Öi local, are menirea de a pune în aplicare legile, pentru satisfacerea nevoilor ┼či intereselor generale ale colectivit─â┼úilor umane ╚Öi pentru a asigura buna func┼úionare a serviciilor publice, în beneficiul cet─â╚Ťenilor.

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) este autoritatea responsabil─â de realizarea politicilor guvernamentale în domeniul administra╚Ťiei publice. Astfel, MDRAP ini┼úiaz─â, promoveaz─â, faciliteaz─â implementarea ┼či monitorizeaz─â m─âsurile strategice de reform─â a administra┼úiei publice din România, implicând partenerii din administra┼úia public─â, mediul academic, sectorul privat ┼či societatea civil─â ┼či utilizând experien┼úa ┼či bunele practici din alte state, pentru îmbun─ât─â┼úirea calit─â╚Ťii serviciilor publice furnizate cet─â╚Ťenilor.

În cadrul ministerului, competen╚Ťele ╚Öi responsabilit─â╚Ťile în domeniu sunt exercitate de c─âtre Direc╚Ťia General─â Administra╚Ťie Public─â, care gestioneaz─â trei arii majore de activitate: regionalizarea ╚Öi descentralizarea administrativ─â ╚Öi financiar─â, reforma administra╚Ťiei publice ╚Öi politici fiscale ╚Öi bugetare locale.

Direc┼úia General─â Administra┼úie Public─â îndepline┼čte atribu┼úiile de Organism intermediar pentru Aria de concentrare 4 – Îmbun─ât─â┼úirea mediului înconjur─âtor, a Programului de Cooperare Elve┼úiano-Român.

Actualizat Joi, 14 Mai 2015