POLITICI FISCALE ╚śI BUGETARE LOCALE

Regionalizarea, descentralizarea precum ╚Öi celelalte componente ale reformei administra┼úiei publice ce vizeaz─â autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale nu pot fi realizate f─âr─â aplicarea unor politici fiscale ┼či bugetare locale, care s─â asigure dezvoltarea fiec─ârei comunit─â┼úi.

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) asigur─â, la nivel central, împreun─â cu ministerele de resort, elaborarea, coordonarea, monitorizarea, analiza, evaluarea ╚Öi implementarea  politicilor fiscal-bugetare locale.  De asemenea, MDRAP asigur─â implementarea politicii în domeniul parcurilor industriale, în scopul atragerii de investi┼úii ┼či cre─ârii de locuri de munc─â.

Direc┼úia general─â administra┼úie public─â a MDRAP, prin Direc┼úia pentru politici fiscale ┼či bugetare locale, îndepline┼čte rolul de Organism Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – “Îmbun─ât─â┼úirea mediului înconjur─âtor” din cadrul Programului de cooperare elve┼úiano-român vizând reducerea disparit─â┼úilor economice ┼či sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.

Priorităţi

 • Elaborarea ┼či fundamentarea actelor normative în domeniul administr─ârii crean┼úelor fiscale:
  • stabilirea, constatarea, impunerea, urm─ârirea ┼či încasarea impozitelor ┼či taxelor locale,
  • administrarea crean┼úelor bugetelor locale, executarea silit─â, inspec┼úia fiscal─â,  solu┼úionarea contesta┼úiilor asupra actelor de impunere,
  • finan┼úele publice locale,
  • transferarea de atribu┼úii, cu accent pe titlul IX din Codul fiscal,
  • Codul de procedur─â fiscal─â,
  • Legea privind administra┼úia public─â local─â,
  • Legea descentraliz─ârii,
  • Legea finan┼úelor publice locale,
  • Legea privind regimul juridic al contraven┼úiilor,
  • legisla┼úia secundar─â ┼či alte acte normative în domeniul financiar-fiscal.
 • Elaborarea analizelor pentru echilibrarea bugetelor locale, cre┼čterea gradului de autofinan┼úare ┼či descentralizarea unor cheltuieli; formularea de propuneri pentru accelerarea descentraliz─ârii ┼či deconcentr─ârii serviciilor publice.
 • Monitorizarea, din punct de vedere al aplic─ârii prevederilor legale, a sistemului de echilibrare a bugetelor locale cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ┼či cu cote defalcate din impozitul pe venit.
 • Dezvoltarea de sisteme de monitorizare ┼či analiz─â a modului de formare ╚Öi de execu╚Ťie a bugetelor locale, în vederea cre╚Öterii capacit─â╚Ťii administrative ╚Öi financiare a autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale – în colaborare cu Ministerul Finan┼úelor Publice.
 • Asigurarea continuit─â╚Ťii procesului de înfiin╚Ťare a parcurilor industriale, prin implementarea politicii Guvernului în domeniu ╚Öi prin sprjinirea autorit─â╚Ťilor publice locale ╚Öi a investitorilor în constituirea ╚Öi dezvoltarea acestor infrastructuri de afaceri, în special pentru domeniile industriale de vârf (electronic─â, IT, mecanic─â fin─â etc.).
 • Realizarea ┼či promovarea unui sistem de indicatori de evaluare a modului de func┼úionare a institu┼úiilor din administra┼úia public─â, atât de la nivel central cât ┼či local, prin utilizarea standardelor de calitate ┼či de cost pentru toate serviciile publice. Promovarea ┼či urm─ârirea revizuirii normelor de func┼úionare ┼či reglementare a administra┼úiei, în a┼ča fel încât activitatea administra┼úiei publice s─â fie m─âsurabil─â ┼či eficient─â.
 • Asigurarea implement─ârii obiectivelor Ariei de concentrare 4 – “Îmbun─ât─â┼úirea mediului înconjur─âtor” din cadrul Programului de cooperare elve┼úiano-român ce urm─âre┼čte s─â contribuie la managementul “energiei verzi” în ora┼če, prin îmbun─ât─â┼úirea infrastructurii or─â┼čene┼čti, înt─ârirea capacit─â┼úii institu┼úionale ┼či cre┼čterea gradului de con┼čtientizare privind eficien┼úa energetic─â ┼či energia regenerabil─â. Proiectele finan┼úate urm─âresc cre┼čterea calit─â┼úii vie┼úii, promovarea dezvolt─ârii economice ┼či adaptarea la schimb─ârile climatice, sprijinirea procesului de modernizare în domeniile energiei, mediului ┼či transportului public, promovarea ┼či/sau încurajarea parteneriatelor institu┼úionale între institu┼úii române┼čti ┼či elve┼úiene la nivel local, regional sau na┼úional.
Actualizat Joi, 7 Februarie 2019
Subsectiuni