PARCURI INDUSTRIALE

PREZENTARE GENERALA

Parcul industrial reprezint─â o zon─â delimitat─â în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice, de cercetare ┼čtiin┼úific─â, de produc┼úie industrial─â ┼či servicii, de valorificare a cercet─ârii ┼čtiin┼úifice ┼či/sau de dezvoltare tehnologic─â, într-un regim de facilit─â┼úi specifice, în vederea valorific─ârii poten┼úialului uman ┼či material al zonei.

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), prin Direc┼úia General─â Administra┼úie Public─â, este organul de specialitate al administra┼úiei publice centrale care are atribu┼úii în domeniul parcurilor industriale.

Astfel, Potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea ┼či func┼úionarea parcurilor industriale, atribu╚Ťiile MDRAP în acest domeniu sunt urm─âtoarele:

a) analizeaz─â cererea de acordare a titlului de parc industrial;
b) emite titlul de parc industrial;
c) analizeaz─â si monitorizeaz─â respectarea dispozi╚Ťiilor prezentei legi în cadrul parcurilor industriale;
d) arhiveaz─â ┼či ┼úine eviden┼úa rapoartelor anuale transmise de administratorii parcurilor privind facilit─â╚Ťile, de care ace┼čtia au beneficiat în respectivele perioade de referin╚Ť─â;
e) elaboreaz─â proiecte de acte normative in domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiz─â ┼či aprobare Guvernului;
f) coopereaz─â cu celelalte autorit─â╚Ťi publice centrale ┼či/sau locale interne ┼či/sau comunitare, cu organiza╚Ťiile neguvernamentale, cu camerele de comer╚Ť ╚Öi industrie ┼či, în general, cu orice persoan─â fizic─â sau juridic─â, în scopul de a elabora ┼či implementa politici fiabile de sprijinire a dezvolt─ârii parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial este actul administrativ emis solicitantului de c─âtre organul de specialitate al administra┼úiei publice centrale care confer─â platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prev─âzut de legea nr. 186/2013 privind constituirea ┼či func┼úionarea parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial confer─â administratorului ┼či reziden┼úilor parcului dreptul la urm─âtoarele facilit─â┼úi (reprezint─â ajutor de stat ╚Öi se acord─â cu respectarea prevederilor comunitare în materia ajutorului de stat):

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destina╚Ťiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunz─âtor terenului aferent parcului industrial,
c) scutire de la plata impozitului pe cl─âdiri, corespunz─âtor cl─âdirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial,
d) scutiri, numai cu acordul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale, de la plata oric─âror taxe datorate bugetelor locale ale unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oric─âror certificate de urbanism, autoriza╚Ťii de construire ╚Öi/sau autoriza╚Ťii de desfiin╚Ťare de construc╚Ťii pentru terenurile ╚Öi cl─âdirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrant─â din parcul industrial;
e) alte facilit─â╚Ťi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale.

Administratorul parcului este o persoan─â juridic─â de drept privat, român─â ┼či/sau str─âin─â, înfiin┼úat─â în condi┼úiile legii de c─âtre fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi ┼či de┼úine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administra┼úiei publice centrale sau prin hot─ârâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hot─ârâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona ┼či administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial.

Fondatori pot fi autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori str─âine, împreun─â sau separat, care ini┼úiaz─â constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi.

Rezidentul parcului poate fi orice operator economic, persoan─â juridic─â român─â ┼či/sau str─âin─â, ONG-uri, institu┼úii de cercetare ┼či alte unit─â┼úi care nu au personalitate juridic─â, care func┼úioneaz─â conform legii ┼či desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice, de cercetare ┼čtiin┼úific─â, de valorificare a cercet─ârii ┼čtiin┼úifice ┼či/sau de dezvoltare tehnologic─â, agroindustriale, logistice ┼či inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial.

 • Distributia pe judete a Parcurilor Industriale constituite conform legii (actualizat 05-07-2019)
 • Harta parcuri pe regiuni 2019 (actualizat 05-07-2019)
 • Harta parcuri pe regiuni - detalii (actualizat 05-07-2019)
 • Situatia parcurilor industriale (actualizat 05-07-2019)
 • Coordonate parcuri industriale (actualizat 05-07-2019)
 • Anexe
  • Ordin Viceprim-ministru, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice nr. 2.258/2018 - pentru modificarea ╚Öi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice nr. 2.980/2013 privind aprobarea condi╚Ťiilor de acordare a m─âsurilor de sprijin pentru investi╚Ťiile realizate în parcurile industriale
  • Ordin M.D.R.A.P. 1.451/2014 - pentru modificarea ╚Öi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condi╚Ťiilor de acordare a m─âsurilor de sprijin pentru investi╚Ťiile realizate în parcurile industriale
  • Ordin M.D.R.A.P. 2.980/2013 - privind aprobarea condi┼úiilor de acordare a m─âsurilor de sprijin pentru investi┼úiile realizate în parcurile industriale
  • Legea nr. 186/2013 privind constituirea ┼či func┼úionarea parcurilor industriale
  • Cerere pentru acordarea titlului de parc industrial ┼či ob┼úinere de ajutor de stat (model)
  • Parcurile industriale ┼či coordonatele societ─â┼úilor administrator
  • Distribu┼úia pe regiuni a parcurilor industriale constituite conform legii
  • Distribu┼úia pe judete a parcurilor industriale constituite conform legii
  • Parcuri industriale cu titlu ┼či proiecte de infrastructur─â PHARE
  • Situatia parcurilor industriale constituite conform OG nr. 65/2001
  • Attracting investment for the industrial parks

Parcuri industriale - Instrumente de dezvoltare regional─â

Contact
Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice
Direc┼úia General─â Administra┼úie Public─â - Direc┼úia pentru servicii comunitare de utilit─â┼úi publice ┼či parcuri industriale
Pia┼úa Revolu┼úiei nr. 1A, sector 1, Bucure┼čti
Tel/Fax: 021/314 81 99

Actualizat Vineri, 5 Iulie 2019
Subsectiuni