Prezentare proiect Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România - cod SMIS 27520

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Secretarilor Oraşelor din România (ASOR), a implementat în perioada 26.02.2014 – 26.11.2015, proiectul “Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”.

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) - 7.188.994,00 lei.

Obiectivul general - Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

Scopul proiectului - Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul oraşelor din România. Astfel, 300 de angajaţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din 100 de oraşe (câte 3 angajaţi din fiecare oraş) au fost formaţi în următoarele domenii: politici publice locale, management financiar al proiectelor şi managementul proiectelor.

Au fost elaborate 100 de strategii de dezvoltare locală pentru orașele înscrise în proiect, 200 de schițe de proiect (2 schițe pentru fiecare oraș) și 3 ghiduri de bună practică.

Conferința de încheiere a proiectului “Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”, cod SMIS 27520, a avut loc loc joi, 26 noiembrie 2015, ora 1000, în mun. București, Ring Grand Hotel - Sala Havana. La conferință au participat reprezentanții partenerilor la proiect AOR și ASOR, reprezentanții celor 100 de orașe înscrise în proiect și reprezentanți ai instituțiilor adminsitrației publice centrale.

Persoana de contact:
Manager de proiect, şef serviciu Dorin CIOMAG,
Tel: 021.314.96.55, fax: 021.319.86.82
e-mail:dorin.ciomag@mdrap.ro

Actualizat Joi, 3 Decembrie 2015
Subsectiuni