Beneficiarul proiectului:

 • Ministerul Afacerilor Interne prin DEPABD si DGCTI

Parteneri:

 • Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
 • Serviciul de Telecomunicatii Speciale
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicatiilor TIC pentru guvernare electronica, e‐learning, Actiunea 2.3.1 Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data.

Obiectivul general al proiectului:

Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru inregistrarea si eliberarea efectiva a documentelor de stare civila, precum si implementarea suportului necesar dezvoltarii si accesarii serviciilor electronice ce au la baza informatii primare de stare civila.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Reducerea timpului necesar procesarii tranzactiilor informatiilor de stare civila si a cheltuielilor de stocare a informatiilor pentru administratiile locale si centrale legate de un numar de 5 servicii, pentru cele 4 evenimente primare de viata: nastere, casatorie, divort, deces;
 2. Cresterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale si locale care prelucreaza informatii de stare civila specifice serviciilor corelate cu cele 4 evenimente de viata primare;
 3. Eliminarea redundantelor informationale existente in sistemele locale si centrale care prelucreaza informatii de stare civila;
 4. Digitizarea documentelor de stare civila emise in ultimii 100 de ani, aferente evenimentelor de viata primare: nastere, casatorie, divort, deces;
 5. Stocarea electronica si gestiunea arhivistica a documentelor digitizate;
 6. Cresterea nivelului de colaborare si comunicare intre comunitatile locale si institutiile publice in problematica starii civile;
 7. Punerea in aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar dezvoltarii serviciilor electronice ce au la baza informatii primare de stare civila.

Data de incepere: 25.06.2018

Perioada de implementare: 36 de luni, incepand cu data de 25.06.2018.

Valoarea totala a proiectului este de 184.920.864,06 lei  cu TVA, din care 155.964.263,64 lei reprezinta finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate (POC) si cofinantare proprie de la bugetul de stat, in valoare de 28.956.600,42 lei.

Principalele etape de implementare:

 • Implementarea sistemului  informatic central
 • Implementarea serviciilor de digitizare a actele de stare civila intocmite in ultimii 100 de ani, precum si a celor de verificarea a calitatii si asigurarea standardelor nationale in ceea ce priveste digitizarea documentelor
 • Dotarea oficiilor de stare civila cu terminale informatice si periferice, cu servicii de livrare, instalare si punere in functiune echipamente hardware si infrastructura  software la locatiile unde isi desfasoara activitatea ofiterii de stare civila
 • Implementare sistem de comunicatii
 • Dotare cu  ghisee mobile la nivel judetean

Rezultate asteptate:

 • Informatizarea fluxurilor de stare civila si asigurarea accesului institutiilor publice abilitate de lege la datele/informatiile din SIIEASC;
 • Reducerea timpului de solutionare a cererilor cetatenilor ca urmare a eliminarii corespondentei letrice intre institutii;
 • Proiectarea, implementarea si operationalizarea subsistemului de acces la serviciile furnizate de SIIEASC;
 • Cresterea nivelului de colaborare si comunicare intre comunitatile locale si institutiile publice in problematica starii civile;
 • Constituirea arhivei electronice cu actele de stare civila intocmite in ultimii 100 de ani;
 • Achizitionarea a 42 de ghisee mobile pentru dotarea directiilor judetene.

Indicatori din proiect

Cetateni care utilizeaza sistemele e-guvernare – 5.000
Entitati publice care utilizeaza, acceseaza, actualizeaza bazele de date/aplicatiile puse la dispozitie prin proiect - 3188

Servicii publice aferente evenimentelor de viata aduse la  nivelul IV de sofisticare online – 4
Entitati publice la care s-a finalizat implementarea proiectului – 4
Numar de acte de stare civila digitizate prin proiect – 50.000.000


Competitivi impreuna!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Competitivitate, cofinantat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Publicat Luni, 6 August 2018