• Proiect de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (publicat: 15-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiilor ╚Öi societatilor nationale si ai regiilor autonome ╚Öi pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor. (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea ╚Öi completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finan╚Ťarea lucr─ârilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar ╚Öi de constituire a b─âncilor de date urbane (publicat: 08-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru completarea anexei Ordinului nr. 3293 din 2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea ╚Öi valorificarea bunurilor sechestrate. (publicat: 08-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 (publicat: 06-03-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului National - Sectiunea I - Retele de transport (publicat: 06-03-2018)
 • Proiect de LEGE privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica (publicat: 05-03-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare (publicat: 05-03-2018)
 • Proiect de OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice (publicat: 02-03-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea articolului 12 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (publicat: 26-02-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015 (publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2463/2013 (publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de HG pentru completarea si modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice. publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de OUG privind modificarea ╚Öi completarea Legii cadastrului ┼či a publicit─â╚Ťii imobiliare nr. 7/1996 publicat: 21-02-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiin╚Ťarea, organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucr─âri Publice de Interes Na╚Ťional ╚Öi Locuin╚Ťe (publicat: 21-02-2018)
 • Proiect de OUG pentru adoptarea unor m─âsuri fiscal-bugetare (publicat: 20-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la la Hot─ârârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construc╚Ťii - I.S.C. (publicat: 16-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2018 al Societ─â┼úii Comerciale Compania Na┼úional─â de Investi┼úii “C.N.I.”- SA aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice (publicat: 16-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ┼či expertizare tehnic─â de calitate a proiectelor, a execu┼úiei lucr─ârilor ┼či a construc┼úiilor (publicat: 13-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calit─â╚Ťii în construc╚Ťii (publicat: 13-02-2018)
 • Proiect de HG  privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (publicat: 02-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglement─âri tehnice ┼či de cheltuieli aferente activit─â┼úii de reglementare în construc┼úii, urbanism, amenajarea teritoriului ┼či habitat, precum ┼či a Normelor metodologice privind criteriile ┼či modul de alocare a sumelor necesare unor lucr─âri de interven┼úie în prim─â urgen┼ú─â la construc┼úii vulnerabile ┼či care prezint─â pericol public (publicat: 02-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri ╚Öi cheltuieli pe anul 2018 al Agen╚Ťiei Na╚Ťionale pentru Locuin╚Ťe (publicat: 30-01-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (publicat: 23-01-2018)
 • Proiect de LEGE privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construire ╚Öi desfiin╚Ťare a construc╚Ťiilor (publicat: 15-01-2018)
 • Proiect de OG pentru aprobarea unor m─âsuri de înt─ârire a capacit─â╚Ťii Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene în vederea administr─ârii eficiente a fondurilor europene (publicat: 12-01-2018)
 • Proiect de OG privind organizarea ╚Öi publicarea monitoarelor oficiale ale unit─â╚Ťilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic (publicat: 12-01-2018)