• Proiect de HOTÄ‚RÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (05-12-2012)
  • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane (18-10-2012)
  • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea art. 8 din OrdonanÅ£a Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural (18-10-2012)
  • Proiect de HOTÄ‚RÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (11-09-2012)
  • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (11-09-2012)
  • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea ÅŸi completarea OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii ÅŸi a unor baze sportive din spaÅ£iul rural (05-09-2012)
  • Proiect de HOTÄ‚RÂRE pentru aprobarea Programului de acÅ£iuni pe anul 2012 privind proiectarea ÅŸi execuÅ£ia lucrărilor de intervenÅ£ie pentru reducerea riscului seismic la construcÅ£iile cu destinaÅ£ia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic ÅŸi care prezintă pericol public (10-01-2012)
  • Proiect de HOTÄ‚RÂRE privind aprobarea Programului multianual de marketing ÅŸi promovare turistică ÅŸi a Programului multianual de dezvoltare a destinaÅ£iilor, formelor ÅŸi produselor turistice (06-01-2012)