• Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art, II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (20-02-2018)
  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Adjud (20-02-2018)
  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (05-02-2018)
  • Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (30-01-2018)
  • Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri de întărire a capacității Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea administrării eficiente a fondurilor europene (15-01-2018)
  • Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (12-01-2018)
  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aplicarea art. 17 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (10-01-2018)
  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 117 din Anexa “Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice” la Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice (10-01-2018)
  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2018 (09-01-2018)
  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Institutului National de Administratie in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si actualizarea anexei nr.10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (05-01-2018)
Subsectiuni