Autoritatea de Management România-Ungaria a transmis către Autoritatea de Audit pachetul de desemnare, care constituie descrierea cadrului procedural și instituțional de gestionare a Programului Interreg V-A Romania-Ungaria.

Pachetul de desemare a fost elaborat în cooperare cu Autoritatea Națională din Ungaria.

Finalizarea procesului de desemnare va asigura cadrul legal necesar pentru transmiterea cererilor de plată și rambursarea fondurilor de către Comisia Europeană.

Publicat Joi, 27 Aprilie 2017