Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Capacitate Administrativ?

LANSEAZ?

CEREREA DE PROIECTE nr. IP14/2019

„Sprijin pentru ac?iuni de consolidare a capacit??ii autorit??ilor ?i institu?iilor publice centrale”,

în cadrul Programului Opera?ional Capacitate Administrativ? 2014-2020

Toate informatiile fiind disponibile la adresa web: http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip14-2019-mysmis-poca-513-1-1/.

Publicat Joi, 7 Februarie 2019