Implementarea Sistemului de control intern managerial (SCIM)

Ce este „controlul intern  managerial (CIM)”?

O componentă integrantă a managementului organizaţiei, care vizează toate nivelurile de conducere şi toate activităţile, având ca finalitate atingerea următoarelor obiective:

 • Funcţionarea eficientă a ministerului;
 • Utilizarea informaţiilor (interne şi externe) fiabile: corecte, complete şi la momentul oportun;
 • Conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne.

Cum se implementează SCIM?

SCIM se implementează prin standarde, care definesc un minim de reguli de management ce trebuie respectate în cadrul ministerului;

Ce vizează, în principal, SCIM?

SCIM include toate structurile organizatorice, metodele şi procedurile de lucru şi nu se rezumă doar la activităţi de inspecţie şi verificare;

SCIM: facultativ sau cu caracter de obligativitate?

SCIM este un angajament asumat al României în cadrul capitolului 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană;
SCIM îndeplinește prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficii principale aduse ministerului:

 • O mai bună utilizare a resurselor ministerului şi corelarea  cu obiectivele acestuia;
 • Flux informaţional îmbunătăţit, cu accent pe circuitul documentelor;
 • Monitorizarea continuă a performanţelor ministerului;
 • Identificarea şi gestionarea riscurilor privind funcţionarea ministerului;
 • Standardizarea şi o mai mare predictibilitate a acţiunilor;
 • Responsabilizarea conducerii le şi a personalului de execuţie.

Baza legală:

 • OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (noile prevederi legislative privind standardele de control intern managerial la entitatile publice), cu modificarile si completarile ulterioare.

Utile:

Linkuri:

Actualizat Joi, 12 Octombrie 2017