Implementarea Sistemului de control intern / managerial (SCI/M)

Ce este „controlul intern / managerial (CIM)”?

 • O componentă integrantă a managementului organizaţiei, care vizează toate nivelurile de conducere şi toate activităţile, având ca finalitate atingerea următoarelor obiective
  • Funcţionarea eficientă a ministerului;
  • Utilizarea informaţiilor (interne şi externe) fiabile: corecte, complete şi la momentul oportun;
  • Conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne.

Cum se implementează SCIM?

 • CIM se implementează prin standarde, care definesc un minim de reguli de management ce trebuie respectate în cadrul ministerului;

Ce vizează, în principal, SCIM?

 • SCIM include toate structurile organizatorice, metodele şi procedurile de lucru şi nu se rezumă doar la activităţi de inspecţie şi verificare;

CIM: facultativ sau cu caracter de obligativitate?

 • SCIM este un angajament asumat al României în cadrul capitolului 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană;
 • SCIM îndeplinește prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015.

Ce beneficii sunt aduse ministerului?

 • O mai bună utilizare a resurselor ministerului şi corelarea  cu obiectivele acestuia ;
 • Flux informaţional îmbunătăţit, cu accent pe circuitul documentelor;
 • Monitorizarea continuă a performanţelor ministerului;
 • Identificarea şi gestionarea riscurilor privind funcţionarea ministerului;
 • Standardizarea şi o mai mare predictibilitate a acţiunilor;
 • Responsabilizarea conducerii le şi a personalului de execuţie.

Baza legală 

 • OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv; 
 • Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice (Noile prevederi legislative privind standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

Utile:

 
Actualizat Joi, 25 Iunie 2015