Agenda minister

 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria organizeaza in prezent, prin Secretariatul Comun, Punctele de Informare si organismele de Control de Prim Nivel din România si Ungaria, o serie de seminarii de instruire, pe ambele parti ale frontierei, dedicate beneficiarilor principali din proiectele finantate în cadrul primului Apel deschis.

Aceste instruri au loc dupa cum urmeaza:

  • ORADEA – 23 aprilie 2018, ora 11:00
  • DEBRECEN – 24 aprilie 2018, ora 11:00

Obiectivul evenimentelor este de a prezenta informatii detaliate cu privire la rolul si responsabilitatile Beneficiarului principal în cadrul parteneriatului, drepturile si obligatiile care decurg din semnarea acordurilor de parteneriat si a contractelor de finantare, inclusiv  în legatura cu activitatile de comunicare si diseminarea rezultatelor proiectului, precum si sfaturi practice legate de implementarea proiectelor si controlul de prim nivel. Totodata, instruirea are ca scop sprijinirea si consilierea beneficiarilor în vederea facilitarii implementarii cu succes a proiectelor.

Limba de lucru este româna pentru evenimentul organizat la Oradea, respectiv maghiara, pentru cel din Debrecen.

Publicat Marti, 24 Aprilie 2018