Scrisoarea de sprijin este un document obligatoriu pentru a putea participa in cadrul unui proiect INTERREG EUROPE, daca situatia o impune. Emitentii scrisorii de sprijin pentru Programele Fondurilor Structurale sunt Autoritatea de Management / Organismul Intermediar, pentru orice alte politici: organizatia responsabila pentru acele politici.

Pentru a facilita obtinerea acesteia, MDRAPFE prin Punctul National de Contact INTERREG EUROPE a elaborat urmatoarea procedura:

 • Partenerul roman va identifica instrumentul de politica vizat de proiect, percum si Autoritatea de Management relevanta, prin studierea Acordului de Parteneriat 2014-2020, a Programelor Operationale 2014-2020( http://www.fonduri-ue.ro/ , http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970 ), si a Hotararii nr. 1183/2014 privind nominalizarea autoritatilor implicate in sistemul de management si control al fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020.
 • Partenerul va inainta catre Autoritatea Emitenta:
  • a. o adresa de solicitare, adresata Autoritatii Emitente in care va descrie pe scurt proiectul, modalitatile prin care rezultatele proiectului vor contribui la imbunatatirea instrumentului de politica gestionat de emitent, relavanta institutiei dumneavoastra pentru instrumentul de politica vizat, precum si modul in care intentionati sa implicati Autoritatea Emitenta in cadrul proiectului dumneavostra
  • b. Scrisoarea de sprijin va fi identica cu modelul furnizat de program. Atentie! Orice modificare a formatului este motiv de respingere a partenerului
 • Timpul estimat pentru obtinerea scrisorii, este de aproximativ 5 zile lucratoare, de aceea va rugam sa luati in calcul data de 26 iunie ca data limita pentru trimiterea lor catre emitent.
 • Persoane de contact:
  • Dl. Dan Balanescu, Consilier, Serviciul Autoritati Nationale Programe Europene, DGCTE.
  • e-mail: dan.balanescu@mdrap.ro
  • tel. 0757577249

  Datorita timpului limitat si pentru a eficientiza obtinerea scrisorii, recomandam ca beneficiarii sa trimita initial un email catre persoana de contact, email ce va contine explicatiile aferente adresei oficiale. Acest lucru este necesar pentru a determina daca cererea este adresata institutiei abilitate, in caz contrar indicandu-se institutia ce trebuie contactata.

Actualizat Luni, 25 Aprilie 2016