In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Legea serviciilor de utilitate publica de transport calatori prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 18.10.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569 in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Joi, 18 Octombrie 2018