În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Hotarâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr.119, judetul Teleorman, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 12.07.2017.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 12 Iulie 2017