În perioada 2014-2020, România va beneficia de finan?are european? prin politica de coeziune, fiind eligibil? în cadrul obiectivului Investi?ii pentru cre?tere economic? ?i ocuparea for?ei de munc? ?i Cooperare teritorial? european? (conform propunerii CE privind geografia programelor de cooperare teritorial? european?).

În privin?a cooper?rii teritoriale transna?ionale, România va participa la Programul de cooperare transna?ional? dedicat Dun?rii 2014-2020, care va prelua configura?ia geografic? a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun?rii. Comitetul de programare a elaborat prima versiune a documentului de planificare în conformitate cu prevederile legisla?iei europene, aflându-se în faza destinat? consult?rilor publice.

Astfel, va rug?m s? consulta?i documentele ata?ate ?i sa transmite?i eventualele comentarii completând chestionarul online disponibil la adresa https://survey.metis-vienna.eu/grafstat/formulare/consult/.

Programul se adreseaz? unui num?r ridicat de domenii, astfel încât v? rug?m ca la începutul chestionarului s? indica?i domeniul dumneavoastr? de competent? si s? r?spunde?i doar la acele întreb?ri care i se adreseaz?.

Termenul pentru completarea acestuia este vineri, 13 Iunie.

Având în vedere c? limba de lucru a programului este limba englez?, v? rug?m s? completa?i chestionarul utilizând-o pe aceasta.

Pentru întreb?ri privind chestionarul, v? rug?m s? v? adresa?i echipei de consulta?i, contracta?i în acest sens:

În urma r?spunsurilor ?i comentariilor primite se va elabora o nou? versiune a programului opera?ional. Transmiterea acestuia c?tre Comisia European? este programata pentru luna septembrie 2014.

Documente supuse consult?rii publice:

Publicat Marti, 3 Iunie 2014