Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier? Oradea pentru Grani?a România-Ungaria a lansat procedura de achizi?ie pentru „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar), pentru primul apel deschis de propuneri de proiecte si primul apel restrâns de propuneri de proiecte, aferent perioadei de programare 2014-2020.

Pe site-ul http://www.e-licitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx, se reg?se?te anun?ul nr. 407217, publicat în data de 15.06.2017. Data limit? de depunere a ofertelor este 29.06.2017, ora 15:00 (EET). Documenta?ia de atribuire a fost publicat? în S.E.A.P.

Publicat Joi, 15 Iunie 2017