S?rb?tori?i împreun? cu noi Ziua Cooper?rii Europene!

Ziua Cooper?rii Europene are ca principal obiectiv celebrarea cooper?rii între regiuni ?i ??ri europene. În fiecare an, în Europa sunt organizate evenimente cu scopul de a atrage aten?ia publicului larg cu privire la beneficiile cooper?rii teritoriale.

În acest context, v? invit?m s? lua?i parte la un eveniment original, organizat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Acesta se desf??oar? pe ambele laturi ale grani?ei - în 25-26 septembrie 2017 la Debrecen, Ungaria, iar în 28-29 septembrie 2017, la Timi?oara, România.

V? a?tept?m pe to?i s? v? al?tura?i acestei s?rb?tori pline de culoare, marcat? de numeroase surprize, cum ar fi o cabin? foto cu accesorii creative, un pavilion ROHU, precum ?i o serie de concursuri cu premii!

Obiectivul evenimentului nostru este de a cre?te gradul de con?tientizare cu privire la prezen?a cooper?rii teritoriale ?i a importan?ei acesteia în regiune, într-un context informal, incluziv ?i atractiv, prin implicarea unei categorii cât mai largi de public: p?r?i interesate, poten?iali beneficiari ?i cet??enii din zona de frontier?, inclusiv a celor care în mod obi?nuit, nu sunt implica?i în ini?iative europene.

Publicat Luni, 18 Septembrie 2017