În perioada 14-15 decembrie 2017 a avut loc la Szeged, Ungaria, cea de-a treia sedinta a Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului.

Cu aceasta ocazie, au fost luate decizii importante pentru Program, în legatura cu urmatoarele subiecte principale:

  1. selectia proiectelor pentru finantare, în limita întregii alocari financiare pentru primul Apel deschis pentru proiecte normale. Astfel, peste 22 mil. EURO FEDR, reprezentând aproximativ 13% din totalul de 177 mil. EURO FEDR fonduri disponibile la nivel de Program, urmeaza sa fie alocate proiectelor selectate în cadrul Apelului, pe prioritatile de investitii (Pi) 6/c – patrimoniu natural si cultural si 5/b – managementul dezastrelor.
  2. modificarea Programului de Cooperare prin realocarea sumelor aferente primului Apel deschis, de la Pi 6/b – investitii în sectorul apelor, la Pi 6/c – patrimoniu natural si cultural.
  3. aprobarea noilor versiuni revizuite ale Metodologiilor si criteriilor de evaluare si selectie, aferente primului Apel Restrâns relansat, respectiv rundei a treia de apeluri Deschise si Restrânse, în vederea unei abordari mai flexibile si mai prietenoase fata de solicitanti, asigurând astfel un acces mai facil la fondurile disponibile pentru potentialii beneficiari.
  4. aprobarea rezultatului verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii pentru proiectele depuse în cadrul celui de-al doilea Apel restrâns, Pi 9/a – investitii în infrastructura si serviciile de sanatate si preventie care contribuie la dezvoltarea nationala, regionala si locala.

În ceea ce priveste procesul de evaluare din cadrul primului Apel deschis, din totalul celor 60 de aplicatii depuse, 41 au intrat în etapa de evaluare calitativa, acestea din urma solicitând mai mult decât dublul alocarii FEDR disponibile prin Apel.

În conformitate cu rezultatele evaluarii calitative realizata de evaluatori externi, independenti, Secretariatul Comun (SC) a creat o lista a proiectelor, în ordinea punctajului obtinut. Proiectele care pot beneficia de finantare, în limita alocarii disponibile, sunt cele care au obtinut un punctaj de minimum 65 de puncte.

Lista proiectelor aprobate va fi publicata pe pagina web a programului, imediat dupa aprobarea documentelor sedintei de catre CM.

Selectia primelor proiecte reprezinta un moment de referinta pentru Program. Ne bucuram ca am ajuns în aceasta etapa, în care proiectele selectate vor intra în curând în faza de pre-contractare.

Multumim reprezentantului Programului Interact pentru participarea la sedinte si pentru prezentarea foarte utila, sustinuts pe teme de evaluare si selectie.


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finantarii unor proiecte comune româno-ungare, care abordeaza nevoi identificate pe ambele laturi ale granitei si care necesita o abordare comuna, precum si solutii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabila a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontaliera implementate în regiune si dispune de un Parteneriat pentru un viitor mai bun www.interreg-rohu.eu buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Zona eligibila a Programului cuprinde judetele Arad, Bihor, Satu Mare si Timia pe partea româna a granitei si, respectiv, judetele, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar si Szabolcs- Szatmár-Bereg pe partea ungara a acesteia.

Publicat Miercuri, 20 Decembrie 2017