În perioada 14-15 decembrie 2017 a avut loc la Szeged, Ungaria, cea de-a treia şedinţă a Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului.

Cu această ocazie, au fost luate decizii importante pentru Program, în legătură cu următoarele subiecte principale:

  1. selecția proiectelor pentru finanțare, în limita întregii alocări financiare pentru primul Apel deschis pentru proiecte normale. Astfel, peste 22 mil. EURO FEDR, reprezentând aproximativ 13% din totalul de 177 mil. EURO FEDR fonduri disponibile la nivel de Program, urmează să fie alocate proiectelor selectate în cadrul Apelului, pe prioritățile de investiții (Pi) 6/c – patrimoniu natural și cultural și 5/b – managementul dezastrelor.
  2. modificarea Programului de Cooperare prin realocarea sumelor aferente primului Apel deschis, de la Pi 6/b – investiții în sectorul apelor, la Pi 6/c –  patrimoniu natural și cultural.
  3. aprobarea noilor versiuni revizuite ale Metodologiilor și criteriilor de evaluare și selecție, aferente primului Apel Restrâns relansat, respectiv rundei a treia de apeluri Deschise și Restrânse, în vederea unei abordări mai flexibile și mai prietenoase față de solicitanți, asigurând astfel un acces mai facil la fondurile disponibile pentru potențialii beneficiari.
  4. aprobarea rezultatului verificării conformității administrative și eligibilității pentru proiectele depuse în cadrul celui de-al doilea Apel restrâns, Pi 9/a – investiţii în infrastructura și serviciile de sănătate și prevenție care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală.

În ceea ce privește procesul de evaluare din cadrul primului Apel deschis, din totalul celor 60 de aplicații depuse, 41 au intrat în etapa de evaluare calitativă, acestea din urmă solicitând mai mult decât dublul alocării FEDR disponibile prin Apel.

În conformitate cu rezultatele evaluării calitative realizată de evaluatori externi, independenți, Secretariatul Comun (SC) a creat o listă a proiectelor, în ordinea punctajului obținut. Proiectele care pot beneficia de finanțare, în limita alocării disponibile, sunt cele care au obținut un punctaj de minimum 65 de puncte.

Lista proiectelor aprobate va fi publicată pe pagina web a programului, imediat după aprobarea documentelor ședinței de către CM.

Selecția primelor proiecte reprezintă un moment de referință pentru Program. Ne bucurăm că am ajuns în această etapă, în care proiectele selectate vor intra în curând în faza de pre-contractare.

Mulțumim reprezentantului Programului Interact pentru participarea la ședință și pentru prezentarea foarte utilă, susținută pe teme de evaluare și selecție.


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un Parteneriat pentru un viitor mai bun www.interreg-rohu.eu buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a Programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, județele, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs- Szatmár-Bereg pe partea ungară a acesteia.

Publicat Miercuri, 20 Decembrie 2017