Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene din România - MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, a lansat o procedura de achizitie publica pentru achizitionarea de servicii pentru evaluarea calitativa (tehnico-financiara) a propunerilor de proiecte, depuse în perioada de programare 2014-2020.

Procedura de achizitie publica se deruleaza în conformitate cu Legea nr. 98/2016, în cadrul sistemului electronic de achizitii publice, SEAP. Documentatia de atribuire poate fi accesatt la urmatorul link: https://www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr: 179651.

Anuntul a fost trimis spre publicare si în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene si este disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily) la link-ul http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408492-2017:TEXT:RO:HTML&tabId=1, cu numarul 408492-2017.

Data limita de depunere a ofertelor: 15 noiembrie 2017, ora 16:00 (EET).