Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din România - MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, a lansat o procedură de achiziție publică pentru achiziționarea de servicii pentru evaluarea calitativă (tehnico-financiară) a propunerilor de proiecte, depuse în perioada de programare 2014-2020.

Procedura de achiziție publică se derulează în conformitate cu Legea nr. 98/2016, în cadrul sistemului electronic de achiziții publice, SEAP. Documentația de atribuire poate fi accesată la următorul link: https://www.e-licitatie.ro, anunțul de participare nr: 179651.

Anunțul a fost trimis spre publicare și în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și este disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily) la link-ul http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408492-2017:TEXT:RO:HTML&tabId=1, cu numărul 408492-2017.

Data limită de depunere a ofertelor: 15 noiembrie 2017, ora 16:00 (EET).