Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene a lansat procedura de achizi?ie public? pentru „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) ?i a inciden?ei ajutorului de stat, pentru apeluri de propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg V-A România–Ungaria, aferent perioadei de programare 2014-2020.

Anun?ul a fost publicat în S.E.A.P. cu num?rul 176471 ?i se poate accesa la linkul https://www.e-licitatie.ro:8881/CA/Notice/CNotice/CNoticeList.aspx?IsPPP=0.

Data limit? de depunere a ofertelor este 31.07.2017, ora 16:00 (EET).

Anun?ul a fost trimis spre publicare ?i în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO/S) ?i este disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily) la link-ul http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243864-2017:TEXT:RO:HTML&tabId=1, cu num?rul 243864-2017.
 

Publicat Marti, 18 Iulie 2017