V? aducem la cuno?tin?? c? perioada de depunere a aplica?iilor pentru al doilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) este prelungit? pân? la data de 30.09.2017, ora 16:00 (EET).

De asemenea, v? inform?m c? pachetul aplica?iei pentru al doilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) a fost revizuit. Corrigendum-ul nr. 1, aferent Apelului restrâns poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidul Solicitantului pentru al doilea

Apel restrâns, actualizat.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ia la cuno?tin?? aceste modific?ri de ordin tehnic ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.

Publicat Miercuri, 13 Septembrie 2017