Perioada de depunere a aplica?iilor pentru primul Apel restrâns relansat (propuneri de proiecte strategice) este prelungit? pân? la data de 15.12.2017, ora 16:00 (EET).

De asemenea, v? inform?m c? pachetul aplica?iei pentru al treilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) a fost revizuit.

Corrigendum-ul nr. 1, aferent Apelului restrâns poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidul Solicitantului pentru primul Apel restrâns relansat, actualizat.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ia la cuno?tin?? aceste modific?ri de ordin tehnic ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.
 

Publicat Marti, 28 Noiembrie 2017