Vă aducem la cunoștință că Ghidul Solicitantului împreună cu Pachetul aplicaţiei pentru al doilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) au fost modificate pentru a doua oară.

Pachetul aplicației a fost actualizat în conformitate cu noua versiune a Metodologiei şi criteriilor de evaluare şi selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Vă rugăm să consultați Corrigendum-ul 2, aferent celui de-al doilea Apel restrâns, care poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul secțiunii Apeluri de proiecte, împreună cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte strategice, actualizat.

Corrigendum-ul 2 conţine mai multe modificări importante, inclusiv o abordare mai flexibilă, simplificată, privind completarea documentelor.

Potențialii aplicanți sunt rugați să țină cont de aceste modificări şi să folosească varianta actualizată a Pachetului aplicației.

Publicat Luni, 25 Septembrie 2017