V? aducem la cuno?tin?? c? Ghidul Solicitantului împreun? cu Pachetul aplica?iei pentru al doilea Apel restrâns (propuneri de proiecte strategice) au fost modificate pentru a doua oar?.

Pachetul aplica?iei a fost actualizat în conformitate cu noua versiune a Metodologiei ?i criteriilor de evaluare ?i selec?ie aprobate de Comitetul de Monitorizare.

V? rug?m s? consulta?i Corrigendum-ul 2, aferent celui de-al doilea Apel restrâns, care poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte strategice, actualizat.

Corrigendum-ul 2 con?ine mai multe modific?ri importante, inclusiv o abordare mai flexibil?, simplificat?, privind completarea documentelor.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ?in? cont de aceste modific?ri ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.

Publicat Luni, 25 Septembrie 2017