Programul Interreg V-A Romania-Ungaria

Urmare a aprob?rii Ordinului nr. 5687/1799/2017 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan?ei Guvernului nr. 29/2015, s-a majorat avansul acordat beneficiarilor români din cofinan?area na?ional?, de la 60% la maximum 80% din valoarea eligibil? a contractului de cofinan?are.

Aceast? m?sura de sprijin pentru beneficiarii români este prev?zut? la Articolul 8, alineatul (1) din Ordinul nr. 5687/1799/2017, care poate fi consultat aici. Ordonan?a nr. 8 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea OG 29/2015 poate fi consultat? aici.

Publicat Miercuri, 6 Septembrie 2017