Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică, astăzi, 5 mai, Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel restrâns pentru proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 6 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro .

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria şi pe site-ul oficial al Programului.

Bugetul destinat finanțării proiectelor strategice, aferente priorităţilor de investiţii lansate, este alocat după cum urmează:

  • 6/c - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural -27.032.255,30 euro, din care 22.977.417,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
  • 7/c – dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și cu emisii reduse de carbon – 9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR;
  • 8/b - susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen - 9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare (din România) și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg (din Ungaria).

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR.

În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în domeniile protejării în comun și utilizării eficiente a valorilor comune și resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), îmbunătățirii mobilității transfrontaliere durabile și eliminării blocajelor (cooperare în domeniul accesibilității), îmbunătățirii ocupării forței de muncă și promovării mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul ocupării forței de muncă), precum şi în domeniul îmbunătățirii serviciilor de îngrijire a sănătății (cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor).

Publicat Vineri, 5 Mai 2017