Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică, astăzi, 5 mai, Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 6 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria, pe site-ul oficial al Programului.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanțate proiecte pe 3 axe prioritare, în domeniile: dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice, susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă, precum şi investiţii în infrastructura medicală și socială.

Bugetul destinat finanțării proiectelor normale, aferente priorităților de investiţii lansate, este alocat după cum urmează:

  • 7/c - dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și cu emisii reduse de carbon - 5.776.763,53 euro, din care 4.910.249,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
  • 8/b - susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen - 45.234.396,47 euro, din care 38.449.237,00 euro finanțare nerambursabilă FEDR;
  • 9/a - investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală - 8.863.909,41 euro, din care 7.534.323,00 euro reprezintă contribuția nerambursabilă FEDR.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare (din România) și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg (din Ungaria).

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR.

Publicat Vineri, 5 Mai 2017