V? aducem la cuno?tin?? c? Pachetul aplica?iei pentru al doilea Apel deschis (propuneri de proiecte normale) ?i respectiv Ghidul Solicitantului, au fost modificate a doua oar?.

Pachetul aplica?iei a fost actualizat în conformitate cu noua versiune a Metodologiei ?i criteriilor de evaluare ?i selec?ie aprobate de c?tre Comitetul de Monitorizare.

V? rug?m s? consulta?i Corrigendum-ul 2, aferent celui de-al doilea Apel deschis, care poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte normale actualizat.

Corrigendum-ul nr. 2 con?ine mai multe modific?ri importante, cum ar fi:

  • majorarea aloc?rii financiare pentru Pi 6/b, datorit? realoc?rii fondurilor r?mase din primul Apel deschis, la Pi 6/b;
  • modificarea condi?iilor de eligibilitate pentru lucr?rile prev?zute în proiectele din cadrul Pi 11/b;
  • o abordare mai flexibil?, simplificat? privind completarea documentelor.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ?in? cont de aceste modific?ri ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.

Publicat Vineri, 15 Septembrie 2017