Vă aducem la cunoștință că Pachetul aplicaţiei pentru al doilea Apel deschis (propuneri de proiecte normale) și respectiv Ghidul Solicitantului, au fost modificate a doua oară.

Pachetul aplicației a fost actualizat în conformitate cu noua versiune a Metodologiei şi criteriilor de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare.

Vă rugăm să consultați Corrigendum-ul 2, aferent celui de-al doilea Apel deschis, care poate fi accesat pe pagina web a Programului, în cadrul secțiunii Apeluri de proiecte, împreună cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte normale actualizat.

Corrigendum-ul nr. 2 conţine mai multe modificări importante, cum ar fi:

  • majorarea alocării financiare pentru Pi 6/b, datorită realocării fondurilor rămase din primul Apel deschis, la Pi 6/b;
  • modificarea condițiilor de eligibilitate pentru lucrările prevăzute în proiectele din cadrul Pi 11/b;
  • o abordare mai flexibilă, simplificată privind completarea documentelor.

Potențialii aplicanți sunt rugați să țină cont de aceste modificări şi să folosească varianta actualizată a Pachetului aplicației.

Publicat Vineri, 15 Septembrie 2017