Definirea politicilor publice

Politicile publice reprezint─â o serie de activit─â┼úi desf─â┼čurate de administra┼úia public─â central─â de specialitate, având ca scop principal solu┼úionarea problemelor de politici publice identificate. O anumit─â solu┼úie poate fi implementat─â prin intermediul unuia sau mai multor acte normative.

Problema de politică publică = condiţie sau situaţie care generează nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie este necesară acţiunea guvernamentală

Tipuri de documente de politici publice

Documentele de politici publice sunt: planul, strategia ┼či propunerea de politic─â public─â.

Obiectivul general ┼či atribu┼úiile principale ale Unit─â┼úii de Politici Publice

Structura din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) care are atribu┼úii în domeniul elabor─ârii, monitoriz─ârii ┼či evalu─ârii politicilor publice, conform Hot─ârârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare ┼či evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modific─ârile ulterioare, este Unitatea de Politici Publice (UPP). 

UPP este constituit─â ca  un compartiment de sine st─ât─âtor, având ca obiectiv general asigurarea suportului necesar dezvolt─ârii capacit─â┼úii administrative a institu┼úiei - în domeniile: 

Planificare strategic─â Politici publice  Sistemul de control intern/managerial  Consolidarea implement─ârii standardelor de control intern managerial la nivel central ╚Öi local (SIPOCA 34)

Alte atribuţii ale UPP:

asigur─â secretariatul Grupului de Management (GM), constituit din personalul de conducere al institu┼úiei, precum ┼či îndrumarea metodologic─â a subgrupurilor tehnice de management (STM), în vederea dezvolt─ârii sistemului de control managerial ┼či a realiz─ârii procesului de planificare strategic─â la nivelul MDRAP; coordoneaz─â activit─â┼úile de însu┼čire a bunelor practici ┼či de transfer de cuno┼čtin┼úe la nivelul institu┼úiei, în conformitate cu Strategia pentru îmbun─ât─â┼úirea sistemului de elaborare, coordonare ┼či planificare a politicilor publice la nivelul administra┼úiei publice centrale ┼či cu Strategia pentru consolidarea capacit─â┼úii administrative;  particip─â la elaborarea, implementarea ┼či monitorizarea proiectelor de dezvoltare organiza┼úional─â ┼či simplificare administrativ─â;  realizeaz─â coordonarea la nivel func┼úional cu alte structuri din cadrul MDRAP pentru elaborarea ┼či armonizarea lucr─ârilor de sintez─â comune;  particip─â la  procesul de monitorizare a stadiului de implementare a strategiilor elaborate la nivelul MDRAP;  asigur─â formarea de specialitate pentru personalul intern MDRAP în domeniile politicilor publice, planific─ârii strategice ┼či controlului managerial intern, la solicitarea reprezentan┼úilor din STM;  propune, elaboreaz─â ┼či gestioneaz─â proiecte finan┼úabile din fonduri europene postaderare, sau alte fonduri externe, pentru cre┼čterea performan┼úei managementului intern al ministerului.

Contact:

C─éLIN Beatrice Monica – Manager Public, coordonator, Unitatea de Politici Publice
Tel.birou: (+4) 0372111627
Email: politici.publice@mdrap.ro

Actualizat Vineri, 7 Octombrie 2016