PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.
 

Obiective de investitii finalizate - decembrie 2018

Asezaminte culturale Bazine de inot Complexuri sportive Justitie Lucrari in prima urgenta Patinoare artificiale Sali de cinema Sali de sport
Sistem integrat Alte obiective Total obiective

Cadrul legislativ

ORDONAN┼óA GUVERNULUI nr. 25/2001 privind înfiin┼úarea Companiei Na┼úionale de Investi┼úii C.N.I. - S.A., cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare

Prezentarea general─â a programului

Compania Na┼úional─â de Investi┼úii CNI S.A. este persoan─â juridic─â român─â, care se organizeaz─â ┼či func┼úioneaz─â ca societate comercial─â pe ac┼úiuni potrivit  Ordonan┼úei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiin┼úarea Companiei Na┼úionale de Investi┼úii, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 117/2002 cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a actului constitutiv propriu ┼či a Legii nr. 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

CNI S.A. are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes public sau social în domeniul construc┼úiilor, aprobate de c─âtre Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice.

Prin Programul Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public sau Social, reglementat de Anexa 3 a Ordonan╚Ťei Guvernului nr 25/200, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, se urm─âre╚Öte realizarea de investi╚Ťii menite s─â asigure dezvoltarea economic─â ╚Öi social─â a ╚Ť─ârii prin crearea de noi locuri de munc─â, dezvoltarea economiei pe plan local ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â a cet─â╚Ťenilor.

În implementarea obiectivelor de investi╚Ťii se au în vedere solicit─ârile primite de la autorit─â╚Ťile publice locale ╚Öi de la al╚Ťi poten╚Ťiali beneficiari în vederea corel─ârii acestor investi╚Ťii cu necesit─â╚Ťile din teritoriu.

Principalele domenii în care CNI S.A. implementeaz─â investi╚Ťii:

Sport de mas─â sau de performan╚Ť─â (subprogramele s─âli de sport, bazine de înot ╚Öi complexuri sportive, patinoare) Cultur─â ╚Öi înv─â╚Ť─âmânt (subprogramele a╚Öez─âminte culturale, institu╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat, s─âli de cinema) Social (subprogramele unit─â╚Ťi sanitare în mediul urban, lucr─âri în prim─â urgen╚Ť─â) Justi╚Ťie (obiectivele realizate în baza celor dou─â memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerul Public ╚Öi Ministerul Justi╚Ťiei, respectiv Serviciul Român de Informa╚Ťii)

Finan╚Ťarea programului

Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast─â destina┼úie; bugetul local al unit─â┼úilor administrativ-teritoriale beneficiare; fonduri rambursabile contractate sau garantate în condi┼úiile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 109/2008, cu modific─ârile ulterioare; veniturile proprii ale beneficiarilor institu┼úii publice finan┼úate integral din venituri proprii; venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii, cu modific─ârile ulterioare; dona┼úii ┼či sponsoriz─âri ale persoanelor fizice sau juridice, române sau str─âine; alte surse legal constituite.

Pentru Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â finan┼úarea se realizeaz─â din venituri proprii ale Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii, cu modific─ârile ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast─â destina┼úie în bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, precum ┼či din alte surse de finan┼úare legal constituite.

În anul 2015, bugetul alocat de c─âtre MDRAP pentru programele C.N.I. este de 695,75 milioane lei.

Beneficiarii programului

Beneficiarii programului sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, precum ┼či autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ┼či alte institu┼úii publice, inclusiv persoane fizice ┼či juridice, în cazul Subprogramului Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â.

Documente necesare înscrierii în program.

Prezentarea subprogramelor

Subprogramul S─âli de sport

Scopul programului este construirea de noi s─âli de sport pe lâng─â institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt de toate gradele, la orase ┼či la sate, în vederea asigur─ârii cadrului de desf─â┼čurare a activit─â┼úilor sportive în conditii optime de confort ┼či siguran┼ú─â.

În cadrul acestui program exist─â obiective care se realizeaz─â pe baza proiectelor pilot dar nu numai precum ╚Öi obiective care vizeaz─â reabilitarea ╚Öi modernizarea s─âlilor de sport deja existente pe raza localit─â╚Ťilor respective. Proiectele pilot la acest moment se refer─â la 3 tipuri de s─âli de sport:

sal─â de educa┼úie fizic─â s─âli de sport ┼čcolare cu o capacitate de 100 de locuri pentru spectatori s─âli de sport cu o capacitate de 180 de locuri pentru spectatori

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.


Sal─â Polivalent─â Craiova

Subprogramul Complexuri sportive

Prin acest program se urm─âre┼čte construirea de noi complexuri sportive, finalizarea structurilor începute precum ┼či reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea infrastruturii necesare organiz─ârii de competi╚Ťii sportive de amploare (cupe ╚Öi campionate europene, evenimente FIFA etc.), competi╚Ťii ╚Öi evenimente care ar aduce un plus de valoare ╚Ť─ârii noastre atât din punct de vedere economic cât ╚Öi turistic.

Tot prin cadrul acestui subprogram urmează a fi realizate arenele sportive necesare derulării la București a Euro 2020.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul Bazine de înot

Obiectivul programului este construc┼úia de bazine de înot, finalizarea structurilor începute ┼či rebilitarea bazinelor de înot existente în vederea dezvolt─ârii infrastructurii sportive de acest gen care s─â permit─â dezvoltarea acestei discipline sportive la nivel na╚Ťional. Este cunoscut faptul c─â la momentul actual exist─â situa╚Ťii în care din lipsa unei infrastructuri adecvate exista sportivi de perfoarmn╚Ť─â care se antreneaz─â fie în piscine private de dimensiuni reduse fie pe saltele, a╚Öa cum este cazul disciplinei de s─ârituri.

În cadrul subprogramului sunt promovate 3 tipuri de bazine tip bazine olimpice, bazine de polo sau bazine didactic-┼čcolare (dedicate în special uzului didactic la nivel local, pe lang─â unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt) dar ╚Öi reabilitarea ╚Öi modernizarea de bazine de înot deja existente sau construc╚Ťia de complexuri olimpice de nata╚Ťie cum este cazul celui de la Otopeni, jud. Ilfov.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.


Bazin de înot Steaua

Subprogramul Patinoare artificiale

Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute ┼či reabilitarea patinoarelor artificiale existente. În cadrul acestui subprogram pot fi promovate patinoare artificiale pentru competi┼úii interna┼úionale, cu caracter multifunc┼úional , patinoare artificiale pentru competi┼úii interne/interna┼úionale sau patinoare artificiale didactic-scolare ┼či de agrement. De asemenea se pot reabilita stucturi deja existente.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul A┼čez─âminte culturale

Scopul programului este cre┼čterea calit─â┼úii vie┼úii culturale în mediul mic urban prin extinderea ┼či sus┼úinerea infrastructurii culturale existente ┼či prin diversificarea ofertei culturale. De asemenea se urm─âre┼čte înt─ârirea rolului a┼čez─âmintelor culturale ┼či transformarea acestora în centre comunitare de acces la informa┼úie ┼či cultur─â ┼či de coeziune social─â, diversificarea ofertei culturale, cre┼čterea gradului de acces ┼či de participare a popula┼úiei rurale la via┼úa cultural─â.

În cadrul acestui program se reabiliteaz─â, modernizeaz─â ╚Öi doteaz─â centre culturale existente la nivelul autorit─â╚Ťilor locale atât din mediul rural cât ╚Öi din mediul urban. Totodat─â se realizeaz─â ╚Öi construc╚Ťii noi menite s─â deserveasc─â comunit─â╚Ťile locale ca loc de desf─â╚Öurare a manifest─ârilor artistice culturale la nivel local (exemple fiind centrele multifunc╚Ťionale pentru tineri aflate în acest moment în implementare).

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban

Scopul programului este sprijinirea sistemului sanitar românesc prin modernizarea ╚Öi reabilitarea unit─â╚Ťilor sanitare existente în mediul urban, fapt ce ar conduce la crearea de noi locuri de munc─â precum ╚Öi favorizarea p─âstr─ârii medicilor în ╚Ťar─â. De asemenea, se are în vedere îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de spitalizare, în special în provincie, în spitalele jude╚Ťene asigurând accesul pacien╚Ťilor în unit─â╚Ťi sanitare care s─â respecte normele de igien─â ╚Öi s─â fie conforme standardelor.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.


Spital Abrud

Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â

Programul are ca scop executarea de lucr─âri în scopul prevenirii ╚Öi atenu─ârii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de p─âmânt, inunda╚Ťii, alunec─âri de teren, tas─âri ╚Öi/sau pr─âbu╚Öiri de teren.

Principalele lucr─âri executate în cadrul acestui subprogram vizeaz─â reabilitarea infrastructurii rutiere (drumuri, pode╚Ťe etc.) în special în cazul obiectivelor afectate de fenomene meteorologice deosebite precum inunda╚Ťiile dar ╚Öi consolidarea unor cl─âdiri sau obeictive de importan╚Ť─â afectate de cutremure sau alunec─âri de teren (amintim aici biserci, unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt, diguri, ziduri de sprijin etc.).

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice ┼či juridice.

Subprogramul Institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior de stat

În cadrul acestui subprogram se consolideaz─â, reabiliteaz─â sau modernizeaz─â sedii ale unor institu╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat sau se construiesc obiective care s─â deserveasc─â unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat cu scopul sus╚Ťinerii sistemului educa╚Ťional. Tot prin cadrul acestui subprogram se realizeaz─â ╚Öi c─âmine studen╚Ťe╚Öti în peste 30 de centre universitare, având în vedere lipsa de spa╚Ťii de cazare destinate studen╚Ťilor în cadrul campusurilor studen╚Ťe╚Öti.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul S─âli de cinema

În cadrul acestui subprogram se realizeaz─â reabilitarea ╚Öi modernizarea s─âlilor de cinema cu scopul revitaliz─ârii acestora, creând astfel posibilitatea accesului la cultur─â în mod facil, în special în ora╚Öe în care posibilit─â╚Ťile de petrecere a timpului liber sunt reduse. Astfel se vor creea alternative de petrecere a timpului liber în special pentru tineri.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul Blocuri zone defavorizate

Programul urm─âre┼čte reabilitarea construc┼úiilor cu destina┼úia de locuin┼úe, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice ┼či care prezint─â degrad─âri grave la sistemul structural ┼či deficien┼úe majore la sistemul termo/hidroizolare.

Beneficiarii acestui program pot fi persoanele fizice sau juridice, care de┼úin în proprietate blocuri de locuin┼úe multietajate amplasate în localit─â┼úi din zone defavorizate, care prezint─â degrad─âri grave la sistemul structural ┼či deficien┼úe majore la sistemul de termo/hidroizolare.

Alte obiective

De asemenea, în cadrul Programului Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public se pot realiza ╚Öi alte tipuri de obiective, care nu se încadreaz─â în vreunul din subprogramele enumerate anterior.

Aceste obiective se aprob─â prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regional ╚Öi administra╚Ťiei publice, în condi╚Ťiile legii. Astfel, în aceast─â categorie se încadreaz─â obiectivele de inevesti╚Ťii realizate în baza celor dou─â memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerul Public ╚Öi Ministerul Justi╚Ťiei, respectiv Serviciul Român de Informa╚Ťii ╚Öi care se refer─â la îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii sediilor instan╚Ťelor în scopul cre─ârii condi╚Ťiilor optime de desf─â╚Öurare a actului de justi╚Ťie atât pentru cet─â╚Ťeni cât ╚Öi pentru personalul instan╚Ťelor.

Acestea sunt realizate în cadrul a 4 programe dup─â cum urmeaz─â:

Programul Na╚Ťional de consolidare a infrastructurii instan╚Ťelor de judecat─â aflate în municipiile re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť Cartierul pentru Justi╚Ťie Programul Na╚Ťional de consolidare a infrastructurii sediilor de parchete aflate în municipiile re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť Programul de investi╚Ťii privind modernizarea infrastructurii imobiliare a Serviciului Român de Informa╚Ťii

De asemenea, tot în categoria alte tipuri de obiective realizate de c─âtre CNI se încadrez─â ╚Öi lucr─âri precum construirea de sedii sociale destinate îngrijirii persoanelor cu handicap sau persoanelor vârstnice sprijinind astfel strategiile de asisten╚Ť─â social─â la nivel local, construirea de campusuri ╚Öcolare, reabilitarea pie╚Ťelor agro-alimentare, reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cum este cazul Cazinoului din Constan╚Ťa.

Pentru mai multe detalii legate de înscrierea în cadrul programelor derulate de CNI, informa╚Ťii suplimentare se reg─âsesc în ghidul de depunere precum ╚Öi modelul de solicitare pentru înscrierea în program. Informa╚Ťii suplimentare legate de derularea programelor implementate de CNI se pot ob╚Ťine de pe site-ul CNI, www.cni.com.ro, de unde se pot desc─ârca de asemenea atât ghidul de depunere cât ╚Öi modelul de solicitare.

Informaţii suplimentare:
Pentru mai multe informa╚Ťii privind Programul na┼úional de construc┼úii de interes public sau social pute╚Ťi accesa www.cni.ro

Actualizat Joi, 6 Decembrie 2018