Programul Interreg V-A Romania-Ungaria

Vă aducem la cunoștință că perioada de depunere a aplicațiilor pentru al doilea Apel deschis (propuneri de proiecte normale) este prelungită până la data de 30.09.2017, ora 16:00 (EET).

De asemenea, vă informăm că pachetul aplicaţiei pentru al doilea Apel Deschis (propuneri de proiecte normale) a fost revizuit. Corrigendum-ul nr. 1, aferent Apelului deschis poate fi accesat pe pagina de internet a Programului, în cadrul secțiunii Apeluri de proiecte, împreună cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte normale, actualizat.

NOTĂ pentru aplicanţii care au obținut deja Extrasul de carte funciară: cu referire la cerinţa din Ghidul Solicitantului, potrivit căreia extrasul de carte funciară (title deed / tulajdoni lap másolat) eliberat de către Oficiu de Cadastru, pentru fiecare imobil (teren și/sau clădire) afectat de investiţie, nu poate fi mai vechi de 30 de zile calendaristice, menţionăm că respectivul document îşi menţine valabilitatea, în cazul în care nu a trecut mai mult de o lună între data emiterii documentului şi data depunerii aplicaţiei în eMS.

Potențialii aplicanți sunt rugați să ia la cunoștință aceste modificări de ordin tehnic şi să folosească varianta actualizată a Pachetului aplicației.

Publicat Miercuri, 6 Septembrie 2017