Ce sunt politicile publice?

Politicile publice = totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate. O anumită soluţie poate fi implementată prin intermediul unuia sau mai multor acte normative (Ex: Strategii, planuri de acţiune, propuneri de politici publice);

Problema de politică publică = condiţie sau situaţie care generează nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie este necesară acţiunea guvernamentală; 

Abordarea instituţională a planificării politicilor publice este axată pe managementul şi coordonarea problemelor la nivel instituţional, folosind ca instrumente: planificarea resurselor financiare, umane şi administrative, şi dezvoltarea de modele instituţionale eficiente.

Baza legală: H.G. nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central; H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale; H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

Beneficii principale aduse ministerului:

  • Întărirea capacităţii instituţionale a ministerului în privinţa planificării strategice, a analizei  politicilor publice, precum şi a monitorizării şi evaluării acestora;
  • Creşterea  transparenţei decizionale;
  • Crearea conexiunilor dintre planificarea politicilor publice şi planificarea bugetară;
  • Îmbunătăţirea sistemului de consultare, atât în cadru interministerial, cât şi în cadru intraministerial;
  • Întărirea  capacităţii decizionale pentru rezolvarea problemelor specifice;
  • Vizibilitate instituţională.

Consultarea proiectelor de politici publice

Politicile aflate în consultare se regăsesc la secţiunile Transparenţă - Consultări Publice şi Consultări Interministeriale

Utile:

Actualizat Joi, 12 Octombrie 2017