Ce este planificarea strategica?

Planificarea strategica reprezinta un cadru coerent pentru corelarea politicilor publice, elaborarea bugetului, stabilirea prioritatilor si managementul resurselor organizatiei.

Sistemul de planificare strategica devine operational la nivel institutional prin intermediul a doua componente, respectiv:

1) componenta de management, care consta în: mandat, viziune, valori comune, analiza mediului intern si extern, prioritatile pe termen mediu si directiile strategice de activitate;
2) componenta de programare bugetara, care asigura legatura necesara dintre procesele de planificare ale politicilor publice si cele care vizeaza pregatirea bugetului.

Pentru implementarea prevederilor legale privind planificarea strategica, la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene functioneazã Grupul de Management, compus din personalul cu functii de conducere si Subgrupurile Tehnice de Management, constituite din persoanele desemnate la nivel tehnic, din cadrul fiecarei directii.

Unitatea de Politici Publice (UPP) din cadrul DIBGPP asigura Secretariatul Tehnic al Grupului de Management ?i ofera suport metodologic pentru implementarea planului strategic institutional.

Baza legala: H.G. 1807/2006(componenta de management) si H.G. 158/2008 (componenta bugetara).

Beneficii principale aduse ministerului:

  • Strategie a ministerului clar formulata si comunicata atât în interior, cât si în exterior;
  • Monitorizare facila ?i transparenta a  îndeplinirii obiectivelor ministerului;
  • Informare regulat? a top-managementului în ceea ce priveste performantele ministerului, prin raportari periodice;
  • Viziune unitara a rezultatelor programelor desfasurate de minister;
  • Disciplina si transparenta financiara consolidate;
  • Responsabilizare a factorilor implicati si orientare spre rezultate.
Actualizat Joi, 12 Octombrie 2017