ANUNȚ
privind identificarea a cel puțin 8 unități administrativ-teritoriale
în vederea implementării valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene demarează procesul de identificae a cel puțin 8 unități administrativ-teritoriale care vor beneficia de îndrumare metodologică pentru implementarea valorilor guvernării deschise, respectiv pentru implementarea setului de Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local.

În acest scop, ministerul invită toate autoritățile administrației publice locale din România să se înscrie, prin completarea formularului atașat și transmiterea acestuia pe adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro. Termenul limită pentru transmiterea formularului de înscriere este 25 octombrie 2017.

Invitația este deschisă atât unităților administrativ-teritoriale care nu au implementat valorile OGP până la momentul transmiterii formularului de înscriere, cât și unităților administrativ-teritoriale care au obţinut rezultate în domeniul OGP.

Prin acest angajament, autoritățile administrației publice locale își exprimă dorința de a angaja politici mai deschise, mai responsabile și mai eficiente, de a promova transparenţa instituțională și decizională, de a încuraja participarea civică la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație. Demersurile sunt menite să îmbunătățească încrederea cetățenilor, mediului de afaceri și societății civile în autoritățile publice locale.

Lista ce va conține toate unitățile administrativ-teritoriale identificate pentru implementarea valorilor OGP se va publica pe site-ul www.mdrap.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.
Persoana de contact este doamna Andreea Grigore, Director, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, telefon 0372.111.468.

Context
Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP) este un acord internațional prin care guvernele se angajează să promoveze transparența, să prevină corupția și să utilizeze noile tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii. Guvernul României a aderat la parteneriat în anul 2011 și implementează, în prezent, al treilea Plan național de acțiune 2016-2018.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene adresează invitația de participare în calitate de instituție responsabilă cu implementarea angajamentului aferent Guvernării deschise la nivel local, componentă a Planului național de acțiune 2016-2018 în domeniu.

Angajamentul are ca obiectiv major să crească gradul de implicare a administrației publice locale în procesul OGP, precum și a cetățenilor în procesul decizional. Pentru implementarea angajamentului, unul dintre pașii realizați a fost redactarea unor Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local. Acțiunea a fost realizată de Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social și reprezentanți ai societății civile: Centrul pentru Inovare Publică și Smart City Timișoara.