ANUNT
privind identificarea a cel putin 8 unitati administrativ-teritoriale
în vederea implementarii valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice demareaza procesul de identificae a cel putin 8 unitati administrativ-teritoriale care vor beneficia de îndrumare metodologica pentru implementarea valorilor guvernarii deschise, respectiv pentru implementarea setului de Recomandari privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisa la nivel local.

În acest scop, ministerul invita toate autoritatile administratiei publice locale din România sa se înscrie, prin completarea formularului atasat si transmiterea acestuia pe adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro. Termenul limita pentru transmiterea formularului de înscriere este 25 octombrie 2017.

Invitatia este deschisa atât unitatilor administrativ-teritoriale care nu au implementat valorile OGP pâna la momentul transmiterii formularului de înscriere, cât si unitatilor administrativ-teritoriale care au obtinut rezultate în domeniul OGP.

Prin acest angajament, autoritatile administratiei publice locale îsi exprima dorinta de a angaja politici mai deschise, mai responsabile si mai eficiente, de a promova transparenta institutionala si decizionala, de a încuraja participarea civica la viata publica si folosirea noilor tehnologii în administratie. Demersurile sunt menite sa îmbunatateasca încrederea cetatenilor, mediului de afaceri si societatii civile în autoritatile publice locale.

Lista ce va contine toate unitatile administrativ-teritoriale identificate pentru implementarea valorilor OGP se va publica pe site-ul www.mdrap.ro, în termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea perioadei de înscriere.
Persoana de contact este doamna Andreea Grigore, Director, Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice, telefon 0372.111.468.

Context
Parteneriatul pentru Guvernare Deschisa (Open Government Partnership – OGP) este un acord international prin care guvernele se angajeaza sa promoveze transparenta, sa previna coruptia si sa utilizeze noile tehnologii pentru a consolida actul de guvernare si dialogul cu cetatenii. Guvernul României a aderat la parteneriat în anul 2011 si implementeaza, în prezent, al treilea Plan national de actiune 2016-2018.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice adreseaza invitatia de participare în calitate de institutie responsabila cu implementarea angajamentului aferent Guvernarii deschise la nivel local, componenta a Planului national de actiune 2016-2018 în domeniu.

Angajamentul are ca obiectiv major sa creasca gradul de implicare a administratiei publice locale în procesul OGP, precum si a cetatenilor în procesul decizional. Pentru implementarea angajamentului, unul dintre pasii realizati a fost redactarea unor Recomandari privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisa la nivel local. Actiunea a fost realizata de Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social si reprezentanti ai societatii civile: Centrul pentru Inovare Publica si Smart City Timisoara.

Actualizat Vineri, 13 Aprilie 2018