In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Ordonanta a Guvernului pentru abrogarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri privind derularea programelor guvernamentale nationale si in domeniul fondurilor europene nerambursabile.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 10.08.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ susmentionat pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail transparenta@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.569.

Termenul limita pâna la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Vineri, 10 August 2018