PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL
derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.

Cadrul legislativ
ORDONAN┼óA GUVERNULUI nr. 25/2001 privind înfiin┼úarea Companiei Na┼úionale de Investi┼úii C.N.I. - S.A., cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare

Prezentarea general─â a programului

Programul na┼úional de construc┼úii de interes public sau social este derulat de Compania Na┼úional─â de Investi┼úii „C.N.I.” - S.A., aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice.

În cadrul programului sunt finan╚Ťate obiectivele de interes public sau social în domeniul construc┼úiilor, obiective definite ca fiind orice tip de construc┼úii care se realizeaz─â pentru satisfacerea nevoilor materiale ┼či spirituale ale comunit─â┼úilor locale.

Programul cuprinde este compus din urm─âtoarele subprograme:

 • Subprogramul S─âli de sport;
 • Subprogramul Bazine de înot;
 • Subprogramul Complexuri sportive;
 • Subprogramul A┼čez─âminte culturale;
 • Subprogramul Institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior de stat;
 • Subprogramul Patinoare artificiale;
 • Subprogramul Unit─â┼úi sanitare din mediul urban;
 • Subprogramul S─âli de cinema;
 • Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â;
 • Subprogramul Reabilitare blocuri de locuin┼úe situate în localit─â┼úi din zone defavorizate.

În cadrul programului se pot realiza ┼či alte obiective de interes public sau social în domeniul construc┼úiilor care se aprob─â prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, în condi┼úiile legii.

Finan╚Ťarea programului

Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:

 • bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast─â destina┼úie;
 • bugetul local al unit─â┼úilor administrativ-teritoriale beneficiare;
 • fonduri rambursabile contractate sau garantate în condi┼úiile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 109/2008, cu modific─ârile ulterioare;
 • veniturile proprii ale beneficiarilor institu┼úii publice finan┼úate integral din venituri proprii;
 • venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii, cu modific─ârile ulterioare;
 • dona┼úii ┼či sponsoriz─âri ale persoanelor fizice sau juridice, române sau str─âine;
 • alte surse legal constituite.

Pentru Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â finan┼úarea se realizeaz─â din venituri proprii ale Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii, cu modific─ârile ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast─â destina┼úie în bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, precum ┼či din alte surse de finan┼úare legal constituite.

În anul 2015, bugetul alocat de c─âtre MDRAP pentru programele C.N.I. este de 695,75 milioane lei.

Beneficiarii programului

Beneficiarii programului sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, precum ┼či autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ┼či alte institu┼úii publice, inclusiv persoane fizice ┼či juridice, în cazul Subprogramului Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â.

Documente necesare înscrierii în program.

Prezentarea subprogramelor

Subprogramul S─âli de sport

Subprogramul are drept scop construirea de s─âli de sport, atât în mediul urban cât ┼či în mediul rural, în vederea garant─ârii accesului la facilit─â┼úile moderne de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele ┼či standardele europene.

Prin s─âli de sport se în╚Ťeleg spa┼úiile special amenajate în vederea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor sportive de orice fel.

Obiectivele incluse în acest program sunt realizate dup─â proiecte pilot, în func┼úie de necesit─â┼úile fiec─ârei comunit─â┼úi:

 • sal─â de educa┼úie fizic─â ┼čcolar─â;
 • sal─â de gimastic─â;
 • sal─â de sport ┼čcolar─â cu nivel de practic─â sportiv─â competi┼úional─â local─â, teren de handbal ┼či 150 de locuri pentru spectatori;
 • sal─â de sport cu tribun─â 180 de locuri.

De asemenea, în program se pot finaliza lucr─âri de construire a unor structuri de s─âli de sport anterior începute îns─â neterminate ┼či lucr─âri de reabilitare ┼či consolidare pentru s─âlile de sport existente.


Sal─â Polivalent─â Craiova

Subprogramul Bazine de înot

Obiectivul subprogramului este reabilitarea bazinelor de înot existente, finalizarea structurilor începute ┼či construirea de bazine de înot.

Prin bazine de înot se în╚Ťeleg bazine pentru competi┼úii na┼úionale ┼či interna┼úionale ┼či bazine de înot didactic ┼čcolare.

În cazul bazinelor noi se pot realiza trei tipuri de obiective, dup─â proiecte pilot ┼či anume:

 • bazin didactic de înot;
 • bazin de polo (inclusiv un bazin didactic pentru antrenamente);
 • bazin olimpic (cu 10 culoare ┼či un bazin didactic pentru antrenamente).


Bazin de înot Steaua

Subprogramul Complexuri sportive

Prin acest subprogram se prevede construirea de noi complexuri sportive, finalizarea structurilor începute precum ┼či reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor sportive în spa┼úii corespunz─âtoare ┼či special amenajate, în vederea dezvolt─ârii armonioase a individului ┼či a preg─âtirii echipelor sportive în scopul ob┼úinerii unor rezultate sportive superioare.

Prin complexuri sportive se în╚Ťeleg spa┼úiile ┼či terenurile special amenajate pe care se pot desf─â┼čura activit─â┼úi sportive ┼či de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activit─â┼úi conexe.

Se are în vedere realizarea de spa┼úii ┼či terenuri special amenajate pe care se pot desf─â┼čura activit─â┼úi sportive ┼či de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activit─â┼úi conexe care faciliteaz─â desf─â┼čurarea antrenamentelor ┼či competi┼úiilor sportive.

Subprogramul A┼čez─âminte culturale

Subprogramul urm─âre┼čte cre┼čterea calit─â┼úii vie┼úii culturale în mediul rural ┼či mic urban prin extinderea ┼či sus┼úinerea infrastructurii culturale ┼či prin diversificarea ofertei culturale.

Prin a┼čez─âminte culturale se în╚Ťeleg imobilele în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în domeniul cultural, de informare ┼či de educa┼úie permanent─â, precum: c─âminele culturale, casele de cultur─â, universit─â┼úile populare, ┼čcolile populare de arte ┼či meserii, centrele culturale ┼či altele asemenea.

Prin intermediul programului se pot realiza urmatoarele tipuri de lucr─âri:

 • reabilitarea, modernizarea ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul mic urban ┼či mediul rural;
 • finalizarea lucr─ârilor de construc┼úie ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul rural ┼či mic urban;
 • construirea ┼či dotarea sediilor pentru a┼čez─âminte culturale, din mediul rural ┼či mic urban.

Subprogramul Institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior de stat

Prin institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior de stat se în╚Ťeleg imobilele destinate procesului educa┼úional ┼či de cercetare, spa┼úii cu destina┼úia c─âmine ┼či cantine, imobile destinate activit─â┼úilor cultural-sportive.

Subprogramul Patinoare artificiale

Obiectivul subprogramului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute ┼či reabilitarea patinoarelor artificiale existente.

Prin patinoare artificiale se în╚Ťeleg patinoare artificiale pentru competi┼úii na┼úionale ┼či interna┼úionale, precum ┼či patinoare artificiale de agrement.

Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban

Prin unit─â┼úi sanitare se în╚Ťeleg spitale/dispensare medicale ┼či/sau alte unit─â┼úi sanitare în care func┼úioneaz─â cabinete medicale.


Spital Abrud

Subprogramul S─âli de cinema

Prin s─âli de cinema se în╚Ťeleg spa┼úiile destinate proiec┼úiei cinematografice.

Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â

Subprogramul are ca scop prevenirea ┼či atenuarea efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de p─âmânt, inunda┼úii, alunec─âri de teren, tas─âri ┼či / sau pr─âbu┼čiri de teren dar ┼či înl─âturarea pericolului de pr─âbu┼čire a unor elemente de construc┼úii.

În cadrul subprogramului pot fi incluse obiective precum poduri, pode┼úe, biserici, sanatorii, centre de recuperare etc. care prezint─â deterior─âri ┼či riscuri în exploatare iar în cazul producerii unor evenimente precum seismele sau inunda┼úiile pot produce victime.

Prin lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â ╚Öe în╚Ťeleg lucr─âri executate în scopul prevenirii ┼či atenu─ârii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de p─âmânt, inunda┼úii, alunec─âri de teren, tas─âri ┼či/sau pr─âbu┼čiri de teren.

Subprogramul Reabilitare blocuri de locuin┼úe situate în localit─â┼úi din zone defavorizate

Subprogramul urm─âre┼čte reabilitarea construc┼úiilor cu destina┼úia de locuin┼úe, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice ┼či care prezint─â degrad─âri grave la sistemul structural ┼či deficien┼úe majore la sistemul termo/hidroizolare.

Informaţii suplimentare:
Pentru mai multe informa╚Ťii privind Programul na┼úional de construc┼úii de interes public sau social pute╚Ťi accesa www.cni.ro

Publicat Joi, 2 Iulie 2015