PROGRAMUL TERMOFICARE 2006-2020 - C─éLDUR─é ┼×I CONFORT, COMPONENTA DE REABILITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC─é

Programul a fost aprobat prin HG nr. 462/2006, modificat─â.

Anul 2015

Prezentarea programului

  Programul a fost aprobat prin H.G. nr. 462/2006, republicat─â cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale care de┼úin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termic─â, pot beneficia de cofinan┼úarea nerambursabil─â a proiectelor de investi┼úii, dac─â îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute în Regulamentul pentru implementarea programului, aprobat prin Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 124/2012.

Obiective urmarite

  Plata cofinan┼ú─ârii de pân─â la 70% din valoarea investi┼úiilor realizate în cadrul programului de c─âtre autorit─â┼úile locale.
  Continuarea programului, pentru modernizarea, retehnologizarea ┼či dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic─â a localit─â┼úilor.
  Eficientizarea, cre┼čterea accesibilit─â┼úii ┼či îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii serviciului public de alimentare cu energie termic─â a localit─â┼úilor.
  Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înalt─â eficien┼ú─â, pe baza cererii de energie termic─â util─â, diminuarea consumului de resurse energetice fosile ┼či îndeplinirea angajamentelor României privind eficien┼úa energetic─â ┼či resursele regenerabile.

  Activitati

   Implementarea programului: asistarea UAT la întocmirea solicit─ârilor de finan┼úare ┼či a documenta┼úiilor tehnico-economice; analiza ┼či verificarea documenta┼úiilor depuse, selectarea celor care îndeplinesc condi┼úiile de eligibilitate a beneficiarilor ┼či a proiectelor; încheierea contractelor de finan┼úare; monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale de c─âtre autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale beneficiare a finan┼ú─ârilor;
   -Coordonarea programului: asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale;
   -Cofinan┼úarea lucr─ârilor de investi┼úii: întocmirea ordinelor de alocare a sumelor c─âtre UAT-uri;
   -Elaborarea Programului de iarn─â în domeniul energetic octombrie 2015 - martie 2016, împreun─â cu reprezentan┼úii Ministerului Energie, Întreprinderilor Mici ┼či Mijlocii ┼či Mediului de Afaceri – Direc┼úia General─â Energie ┼či Mediu.

  Cadrul legislativ:

   Prin Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, s-a aprobat alocarea pentru programul “Termoficare 2006 – 2015 c─âldur─â ┼či confort” – componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termic─â – a sumei de 75.000.000 lei. A fost aprobat Ordinul ministrului dezvolt─ârii ┼či adminitra┼úiei publice nr. 252/2015, care cuprinde repartizarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, a sumelor de cofinan┼úare a lucr─ârilor de investi┼úii în valoare total─â de 52.592.791 lei beneficiarilor, respectiv celor 13 autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice locale ale c─âror solicit─âri au fost declarate conforme, eligibile ┼či aprobate de Comisia interministerial─â a Programului (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 505/08 iulie 2015).
   Programul a fost prelungit pân─â în anul 2020 motivat de necesarul de investi╚Ťii în infrastructura de producere, transport ╚Öi distribu╚Ťie a energiei termice c─âtre popula┼úie.

Ordin nr. 592 din 2008
Ordin nr. 86 din 2009
Ordin nr. 180 din 2009
Ordin nr. 219 din 2010
Ordin nr. 157 din 2011
Ordin nr. 280 din 2011
Ordin nr. 193 din 2012
Ordin nr. 232 din 2012
Ordin nr. 255 din 2012
Ordin nr. 3054 din 2013
Ordin nr. 1210 din 2014
Ordin nr. 2259 din 2014

 

Anul 2013

Obiective urm─ârite

 • Plata cofinan┼ú─ârii de pân─â la 70% din valoarea investi┼úiilor realizate în cadrul programului de c─âtre autorit─â┼úile locale.
 • Continuarea programului, pentru modernizarea, retehnologizarea ┼či dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic─â a localit─â┼úilor.
 • Eficientizarea, cre┼čterea accesibilit─â┼úii ┼či îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii serviciului public de alimentare cu energie termic─â a localit─â┼úilor.
 • Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înalt─â eficien┼ú─â, pe baza cererii de energie termic─â util─â, diminuarea consumului de resurse energetice fosile ┼či îndeplinirea angajamentelor României privind eficien┼úa energetic─â ┼či resursele regenerabile.

Activităţi

 • Implementarea programului: asistarea UAT la întocmirea solicit─ârilor de finan┼úare ┼či a documenta┼úiilor tehnico-economice; analiza ┼či verificarea documenta┼úiilor depuse, selectarea celor care îndeplinesc condi┼úiile de eligibilitate a beneficiarilor ┼či a proiectelor; încheierea contractelor de finan┼úare; monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale de c─âtre autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale beneficiare a finan┼ú─ârilor.
 • Coordonarea programului: asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale.
 • Cofinan┼úarea lucr─ârilor de investi┼úii: întocmirea ordinelor de alocare a sumelor c─âtre UAT-uri.
 • Elaborarea Programului de iarn─â în domeniul energetic octombrie 2013 - martie 2014: împreun─â cu reprezentan┼úii Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie.
 • Elaborarea unor proiecte de acte normative:  
  • OUG privind aprobarea scoaterii de la Administra┼úia Na┼úional─â a Rezervelor de Stat ┼či Probleme Speciale, sub form─â de împrumut, a unor cantit─â┼úi de combustibil pentru operatori economici produc─âtori de energie electric─â pentru Sistemul Electroenergetic Na┼úional ┼či de energie termic─â, precum ┼či/sau energie termic─â pentru popula┼úie (aprobat prin OUG nr. 113/2013).
  • HG privind aprobarea sumelor din bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj, pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la operatorii din municipiile Br─âila, One┼čti, Suceava, Bac─âu (H.G. nr. 640-643/2013).
  • Ordin comun MDRAP-MFP pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaz─â serviciul de interes economic general de producere, transport, distribu╚Ťie ╚Öi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, c─âtre popula╚Ťie - împreun─â cu Direc╚Ťia pentru Politici Fiscale ╚Öi Bugetare Locale.
 • Monitorizarea asigur─ârii cu energie termic─â a popula┼úiei în sezonul de iarn─â, în condi┼úiile unor limit─âri în furnizarea gazelor naturale c─âtre centralele de termoficare, a constituirii, stocurilor de combustibil la centralele de termoficare din subordinea autorit─â┼úilor publice locale, a ┼či a aprovizion─ârii ritmice cu combustibil în perioada de iarn─â.
Publicat Joi, 26 Iunie 2014