PROIECTUL „ÎMBUN─éT─é┼óIREA EFICIEN┼óEI ENERGETICE ÎN GOSPOD─éRIILE ┼×I COMUNIT─é┼óILE CU VENITURI REDUSE DIN ROMÂNIA”

Informa╚Ťii privind proiectul

 • Context
  Proiectul se deruleaz─â conform Documentului de proiect semnat în iunie 2011 de MDRAP ╚Öi Programul Na┼úiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), în perioada iunie 2011- iunie 2016. Proiectul are la baz─â Planul de Ac┼úiune al Programului de ┼óar─â 2010 - 2012 adoptat de Guvernul României ┼či UNDP. Documentul de proiect a fost aprobat de Secretariatul Fondului Global de Mediu (FGM) care a delegat ca autorit─â┼úi de implementare MDRAP ┼či UNDP România.
 • Parteneri
  Programul Na╚Ťiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
  Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP)
  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)
  Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC)
 • Beneficiarii
  Beneficiarii proiectului la nivel local sunt unit─â╚Ťile administrativ teritoriale din: C─âlan, Petrila, Petro┼čani, Vulcan (Jude┼úul Hunedoara) ┼či Calafat, Craiova (Jude┼úul Dolj).
 • Scop
  Reducerea emisiilor de CO2 în cl─âdiri.
 • Obiective
  Proiectul vizeaz─â eliminarea barierelor în calea implement─ârii m─âsurilor de cre┼čtere a eficien┼úei energetice în cl─âdiri, în gospod─âriile ╚Öi comunit─â┼úile cu venituri reduse din România, ┼či reducerea s─âr─âciei de combustibil (fuel poverty).
  • Obiectivul 1: Integrarea problemelor de s─âr─âcie energetic─â în politica energetic─â româneasc─â
  • Obiectivul 2: Specializarea arhitec┼úilor, inginerilor constructori, constructorilor ┼či auditorilor califica┼úi cu experien┼ú─â, în eficien┼úa energetic─â a cl─âdirilor
  • Obiectivul 3: Realizarea de cl─âdiri eficiente energetic, modernizate, în comunit─â┼úile cu venituri reduse
  • Obiectivul 4: Furnizarea de date ┼či informa┼úii factorilor de decizie/poten┼úialilor investitori, pentru crearea de programe care abordeaz─â problema s─âr─âciei fa┼ú─â de combustibil
 • Bugetul proiectului
  Proiectul are un buget de 3,05 milioane USD (grant FGM ┼či UNDP)

Rezultate principale ale implement─ârii proiectului

 • Elaborarea urm─âtoarelor documente:
  • Metodologia de evaluare a conceptului de “s─âr─âcie fa╚Ť─â de combustibil”
  • Planul de ac╚Ťiune pentru integrarea conceptului de “s─âr─âcie fa╚Ť─â de combustibil” în politicile na╚Ťionale.
  • Analiza cadrului legal existent în domeniul eficien╚Ťei energetice ╚Öi trasarea de linii directoare pentru integrarea aspectelor de eficien╚Ť─â energetic─â în practicile administra╚Ťiei publice locale.
  • Raportul integrat privind sursele identificate de îmbun─ât─â╚Ťire a eficien╚Ťei energetice ╚Öi a m─âsurilor de finan╚Ťare na╚Ťional─â ╚Öi local─â, în ceea ce prive╚Öte s─âr─âcia energetic─â.
  • Studiul referitor la furnizarea de concluzii ╚Öi recomand─âri privind politicile sociale viitoare pentru o mai bun─â utilizare a ajutoarelor sociale pentru a atenua s─âr─âcia fa╚Ť─â de combustibil – studiul este complementar la metodologia de evaluare a s─âr─âciei fa╚Ť─â de combustibil ╚Öi a fost solicitat de c─âtre Ministerul Muncii, Familiei, Protec╚Ťiei Sociale ╚Öi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV). Sunt în curs de dezvoltare algoritmi pentru a calcula înc─âlzirea necesar─â pentru gospod─ârii cu pierderi de c─âldur─â, în scopul de a evalua s─âr─âcia energetic─â în România ╚Öi impactul programului de îmbun─ât─â╚Ťire a performan╚Ťei termice a cl─âdirilor de la bugetul de stat. Studiul va fi prezentat MMFPSPV ╚Öi Grupului de lucru interinstitu╚Ťional creat în cadrul proiectului pentru validare, astfel încât recomand─ârile sale s─â se transpun─â în propuneri de politici sprijinite de c─âtre MMFPSPV
  • Este în faza de dezvoltare un Sistem informatic ”Registrul electronic al cladirilor reabilitate termic din România”, care va gestiona o baz─â de date a cl─âdirilor reabilitate termic din România, date din certificatul de eficien╚Ť─â energetic─â al cl─âdirii necesare MDRAP ╚Öi administra╚Ťiilor publice locale. Acest sistem va putea fi ulterior accesat de c─âtre MMFPSPV în scopul gestion─ârii num─ârului ╚Öi a distribu╚Ťiei persoanelor cu venituri reduse ╚Öi de c─âtre MMAP pentru monitorizarea ╚Ťintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser─â aferente consumurilor energetice din cl─âdiri. Principalele obiective sunt facilitarea abord─ârii integrate conform cerin╚Ťelor europene ╚Öi fundamentarea politicilor publice ╚Öi a procesului decizional la nivel ministerial, în ceea ce prive╚Öte eliminarea barierelor în calea implement─ârii m─âsurilor de cre┼čtere a eficien┼úei energetice în cl─âdiri, în gospod─âriile ╚Öi comunit─â┼úile cu venituri reduse din România, ┼či reducerea s─âr─âciei de combustibil.
  • Proiectul continu─â activitatea de integrare a m─âsurilor împotriva s─âr─âciei fa╚Ť─â de combustibil în strategiile de dezvoltare local─â în cadrul municipalit─â╚Ťilor locale, înregistrând progrese în cadrul a 2 municipalit─â╚Ťi, ╚Öi anume municipiul Vulcan ╚Öi Zona Metropolitan─â Craiova (din cele 6 municipalit─â╚Ťile pilot). Se preconizeaz─â c─â aceste dou─â strategii urmeaz─â s─â fie finalizate pân─â la sfâr╚Öitul anului 2015.
 • Reabilitare termic─â
  • Reabilitarea termic─â a 7 cl─âdiri sociale în cele 2 jude╚Ťe beneficiare Dolj ╚Öi Hunedoara;
  • Instalarea unor centrale termice în cl─âdiri sociale din Dolj ╚Öi Hunedoara.
  • Organizarea unei competi╚Ťii cu tema ”Eficien╚Ťa energetic─â începe la nivel local” care s-a finalizat cu urm─âtoarele premii
  • Premiul 1: finan┼úarea auditului energetic ┼či a instal─ârii unei centrale pe gaz sau biomas─â, în limita a maximum 20.000 de dolari (inclusiv TVA), pentru o institu┼úie public─â din localitatea câ┼čtig─âtoare Vulcan –Hunedoara.
  • Premiul 2: finan┼úarea auditului energetic ┼či a instal─ârii unei centrale pe gaz sau biomas─â, în limita a maximum 17.500 de dolari (inclusiv TVA), pentru o institu┼úie public─â din localitatea câ┼čtig─âtoare Brad –Hunedoara.
  • Premiul 3: finan┼úarea auditului energetic ┼či a instal─ârii unei centrale pe gaz sau biomas─â, în limita a maximum 15.000 de dolari (inclusiv TVA), pentru o institu┼úie public─â din localitatea câ┼čtig─âtoare Galicea Mare – Dolj.
  • Furnizarea materialeleor necesare (termosistem din vat─â mineral─â bazaltic─â) pentru reabilitarea termic─â a unui num─âr de 43 de obiective sociale din localita╚Ťile aflate in cele dou─â jude╚Ťe.
  • Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de proiectare la toate obiectivele.
  • La acestea se adaug─â montarea unui num─âr de 15 centrale termice ╚Öi înlocuirea tâmpl─âriei la un num─âr de 4 obiective.
 • Instruire
  • Organizarea de cursuri: cursurile efectuate de la începutul proiectului ╚Öi pân─â în prezent au antrenat 826 de persoane (ingineri constructori, arhitec╚Ťi, auditori energetici certifica╚Ťi în aplicarea în activitatea curent─â a no╚Ťiunilor de eficien╚Ť─â energetic─â).
 • Activit─â╚Ťi de sprijin
  • Sprijinirea a dou─â companii locale (SC Mopatel Proiect SRL) ╚Öi (SC Melovinic SRL Braila) în procesul de acreditare cu scopul de a ob╚Ťine acordurile tehnice necesare pentru utilizarea acestor materiale. Acestea produc materiale de reabilitare folosind materie prim─â ecologic─â tip: lân─â, paie, var, pamânt.
  • Sprijinirea autorit─â╚Ťilor publice locale în reabilitarea termic─â a blocurilor de locuin╚Ťe din localit─â╚Ťile aflate în cele dou─â jude╚Ťe Dolj ╚Öi Hunedoara prin punerea la dispozi╚Ťie a documenta╚Ťiei de proiectare realizat─â prin proiect pentru 50 de tipuri de blocuri aflate în aceste localit─â╚Ťi. Aceste documenta╚Ťii pot fi accesate gratuit de pe site-ul ministerului, ca ╚Öi proiecte tip ╚Öi adaptate ulterior la condi╚Ťiile din teren. Aceste documenta╚Ťii se vor publica ulterior ╚Öi pe site-urile unit─â╚Ťilor administrativ teritoriale.
 1. Craiova – documenta╚Ťii pentru 27 de tipuri de blocuri
 2. Petro╚Öani – documenta╚Ťii pentru 8 tipuri de blocuri
 3. Vulcan – documenta╚Ťii pentru 6 tipuri de blocuri
 4. Petrila – documenta╚Ťii pentru 5 tipuri de blocuri
 5. C─âlan – documenta╚Ťii pentru 4 tipuri de blocuri.

    

Nr crt

Adresa bloc

Anul construirii

Regim inaltime

Tip constructiv

Nr total aparta-

mente

Descarcare documenta╚Ťii

Municipiul Craiova

 

1

Str. 1 Mai nr. 71 bl 23

1977

S+P+4E

Caramida

20

Arhiva 1

2

Aleea Piersicului nr. 5B, bl 81B

1975

S+P+4E

Prefabricat

40

Arhiva 2

3

Bd. Dacia nr. 60C, bl 1A

1986

S+P+4E

Prefabricat

14

Arhiva 3

4

Bd. Dacia bl S2

1985

S+P+4E

Prefabricat

20

Arhiva 4

5

Str. Stirbei Voda nr. 25 bl A1

1977

S+P+10E

Prefabricat

66

Arhiva 5

6

Str. Gabriel Gabrielescu bl 200E5

1979

S+P+4E

Prefabricat

20

Arhiva 6

7

Str. General Cerchez bl G1

1964

S+P+9E

BCA

160

Arhiva 7

8

Str. Moxa nr. 14, bloc O

1974

S+P+4E

Caramida

20

Arhiva 8

9

Str. Nanterre nr. 15, bloc C7

1964

S+P+4E

Caramida

60

Arhiva 9

10

Bd. Oltenia nr. 28 bl 24

1978

S+P+4E

Prefabricat

100

Arhiva 10

11

Str. Pascani nr. 16 bl A11

1988

S+P+4E

Prefabricat

14

Arhiva 11

12

Str. Revolutiei bl 5

1970

S+P+4E

Caramida

80

Arhiva 12

13

Str. Stefan Velovan nr. 23 bl 2

1960

D/S+P+4E

Caramida

63

Arhiva 13

14

Str. Vasilescu Carpen bl M9

1981

S+P+4E

Prefabricat

19

Arhiva 14

15

Calea Unirii nr. 192 Bl. 30

1978

S+P+4E

Caramida

20

Arhiva 15

16

Str. Ion Cantacuzino bl I 58

1981

S+P+4E

Prefabricat

29

Arhiva 16

17

Bd. Dacia nr. 103 bl. 1

1981

S+P+4E

Prefabricat

19

Arhiva 17

18

Bd. Oltenia nr. 58 bl 3A

1975

S+P+4E

Prefabricat

20

Arhiva 18

19

Bd. Oltenia nr. 70 bl 38B

1977

S+P+4E

Prefabricat

20

Arhiva 19

20

Bd. Dacia bl 6-8

1983

S+P+4E

Prefabricat

29

Arhiva 20

21

Bd. Tineretului bl 148A

1977

S+P+4E

Prefabricat

15

Arhiva 21

22

St. Caracal nr. 85 bl 29

1970

S+P+4E

Caramida

60

Arhiva 22

23

Calea Bucuresti bl A2

1962

S+P+4E

Caramida

60

Arhiva 23

24

Str. G. Enescu nr. 37 bl B8

1988

S+P+4E

Prefabricat

15

Arhiva 24

25

Str. Stefan Velovan nr. 1 bl B1

1962

P+4E

Caramida

40

Arhiva 25

26

Bd. Nicolae Titulescu bl I 2

1964

S+P+10E

BCA

44

Arhiva 26

27

Bd. Dacia bl F10

1967

S+P+10E+ET

BCA

88

Arhiva 27

 

Municipiul Petroșani

 

1

Str. Aviatorilor bl 19B

1990

S+P+4E

Prefabricat

47

Arhiva 1

2

Str. Aviatorilor bl 11

1970

S+P+4E

Prefabricat

60

Arhiva 2

3

Str. Independentei bl 35

1960

P+4E

Caramida

60

Arhiva 3

4

Str. Pacii bl 1

1963

P+3E

Caramida

32

Arhiva 4

5

Str. Aviatorilor Bl. 52

1970

S+P+4E

Caramida

80

Arhiva 5

6

Str. Aviatorilor Bl. 62

1987

S+P+4E

Prefabricat

28

Arhiva 6

7

Str. Aviatorilor Bl. 62A

1987

S+P+4E

Prefabricat

38

Arhiva 7

8

Str. Unirii Bl. 8

1958

P+3E

Caramida

30

Arhiva 8

 

Municipiul Vulcan

 

1

Str. Traian nr. 31 bl 1

1972

D+P+4E

Prefabricat

88

Arhiva 1

2

Str. Traian nr.1 bl A2

1970

S+P+10E+ET

Prefabricat

65

Arhiva 2

3

Str. Nicolae Titulescu nr. 34 bl 2T

1968

P+4E

Caramida

49

Arhiva 3

4

Str. Traian nr. 15 bl16

1970

P+4E

Caramida

80

Arhiva 4

5

Str. Nicolae Titulescu bl D13

1964

S+P+8E

Caramida

72

Arhiva 5

6

Aleea Crizantemelor nr. 12 bl 10T

1968

P+4E

Caramida

40

Arhiva 6

 

Municipiul Petrila

 

1

Str. 8 Martie bl 10

1966

P+4E

Caramida

56

Arhiva 1

2

Str. 8 Martie bl 28

1968

S+P+9E

BCA, BA+BCA

40

Arhiva 2

3

Str. 8 Martie bl 30

1974

P+4E

Caramida

31

Arhiva 3

4

Str. 8 Martie bl 54

1974

P+4E

Caramida

60

Arhiva 4

5

Str. Al. Sahia bl 15c

1989

S+P+4E

Prefabricat

40

Arhiva 5

Municipiul C─âlan

 

1

Str. Florilor nr. 17, bl 17

1960

P+4

Caramida

20

Arhiva 1

2

Str. Independentei nr. 7, bl7

1960

P+2

Caramida

18

Arhiva 2

3

Str. Mihai Eminescu nr. 3, bl 3

1981

S+P+4E

Prefabricat

40

Arhiva 3

4

Str. Policlinicii bl A

1981

S+P+4E

Prefabricat

38

Arhiva 4

 

 • Priorit─â╚Ťi viitoare
  • Reabilitarea termic─â a tuturor cladirilor pentru care s-au furnizat materiale de reabilitare din cele 6 localit─â╚Ťi beneficiare.
  • Finalizarea si publicarea softului pentru ”Registrul electronic al cladirilor reabilitate termic din România”.
  • Promovarea proiectului prin intermediul materialelor publicitare: film de prezentare, bro╚Öuri , site, baza de date.
  • Închiderea proiectului la data de 30 iunie 2016.
Actualizat Marti, 17 Mai 2016