Programul se derulează conform OUG nr. 69/2010, aprobată prin Legea nr. 76/2012 şi are ca scop facilitarea accesului asociaÅ£iilor de proprietari şi a proprietarilor locuinÅ£elor unifamiliale la credite bancare cu garanÅ£ie guvernamentală şi cu dobânda subvenÅ£ionată, pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Brosura reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala (publicat: 27-09-2012)

 
Actualizat Joi, 26 Iunie 2014