PROGRAMUL PRIVIND ASIGURAREA PRIMELOR DE STAT PENTRU ECONOMISIREA SI CREDITAREA ÎN SISTEM COLECTIV

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Cadru legislativ:

  • OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului cu modificările și completările ulterioare (Titlul II – Capitolul V)
  • Ordin comun MDRL/MFP nr. 509/2471 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Scop: Sprijinirea dezvoltãrii sistemului de finantare a locuintelor, prin intermediul bãncilor de economisire si creditare în sistem colectiv.  

Obiectiv: Crearea a noi mecanisme de finantare a sectorului imobiliar.

Prezentarea programului: Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) deruleazã Programul de economisire si creditare în sistem colectiv, prin intermediul  celor douã case de economii pentru domeniul locativ - Raiffeisen Banca pentru Locuinte si B.C.R. Banca pentru Locuinte. La începutul fiecãrui an, cele douã case de economii pentru domeniul locativ transmit MDRAPFE solictarea de prima de stat pentru beneficiarii care au încheiat contracte de economisire creditare în anul precedent. MDRAPFE verificã solicitãrile anuale transmise de cele douã case de economii pentru domeniul locativ, elaboreazã notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare în vederea decontãrii si urmãreste aprobarea notelor de fundamentare si a încadrãrilor plãtilor în bugetul aprobat cu aceastã destinatie în bugetul MDRAPFE.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Beneficiari: Persoanele fizice cu cetãtenia românã si cu domiciliul stabil în România, care încheie un contract de economisire si creditare cu una dintre cele douã case de economii.

Surse de finantare: Conform Legii bugetului de stat anual.

Persoana de contact:
Zamfiroiu Florin, Consilier
e-mail: florin.zamfiroiu@mdrap.ro

Actualizat Vineri, 8 Decembrie 2017