În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Lege privind Codul Administrativ al României.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 08.11.2016.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica si Relatia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Marti, 8 Noiembrie 2016