Agenda minister

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 31 ianuarie 2019, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru IP13/2019 (MySMIS: POCA/486/1/1), Sprijin pentru acțiuni de consolidare a cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și  structurile asociative ale autorităților administrației publice locale pentru implementarea de acțiuni de reformă, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 11 februarie 2019.

Toate informatiile fiind disponibile la adresa web: http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-ip13-2019-mysmis-poca-486-1-1/.

Publicat Joi, 7 Februarie 2019